5. týždeň

O akú prírodnú rezerváciu sa jedná?

Indícia č. 1

Indícia č. 2

“Pôvodne dosahovali výšku až 15 metrov a opakovali sa trikrát denne s trvaním až dve minúty.”

Indícia č. 3

V minulom diely ste videli…

Dražovký kostolík

Kostol sv. Michala archanjela, nazývaný aj Dražovský kostolík je rímsko-katolícky kostol stojaci nad Dražovcami (mestská štvrť mesta Nitry) na výbežku Tríbečského pohoria, na okraji strmého skalnatého zrázu. Je jedným z najkrajšie umiestnených kostolov na Slovensku, bol vyobrazený aj na 50 korunovej bankovke z roku 1993. Kostolík je počas roka zatvorený, svätá omša sa tu slávi iba 29. septembra na sviatok sv. Michala archanjela.

Bol postavený na území slovanského hradiska a v jeho okolí sa našlo až 55 hrobov. Kostolík je emporového typu, má jednoloďový priestor ukončený polkruhovou apsidou.

Jedná sa o najstarší románsky kostolík na Slovensku, prvý kostolík na tomto mieste bol postavený kolo polovice 11. storočia. Z neho  však ostali len základy, na ktorých bol v priebehu 12 storočia postavený nový kostol. Ten bol neskôr tiež poškodený a obnovený do približne dnešnej podoby.

Počas komunizmu bol kostolík ohrozený kvôli stavbe železničnej trate, pre ktorú sa začal ťažiť kameň z kopca na ktorom stál. Našťastie ho uchránili protesty miestnych obyvateľov.

Ku kostolu sa viaže aj nasledujúca legenda:

Jeden deň keď kostolník upratoval kostol, zrazu ho osvetlila žiara. Pozrel sa na miesto nad oltárom a uvidel tam Pannu Máriu s dieťatkom. A tieto zjavenia sa opakovali a nikto si ich nevedel vysvetliť až kým jeden pastier pasúci svoje stádo v okolí nezačul zvláštnu hudbu z kostolíka. Pozrel sa dovnútra a uvidel tam postavu Panny Márie smutne ukazujúcu na ošarpané steny a polorozpadnutú strechu. Dedinčania si uvedomili že nechali kostolík chátrať, opravili ho, a odvtedy sa oň starajú.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Michala_archanjela_(Dra%C5%BEovce)

http://apsida.sk/c/7/drazovce

https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/drazovsky-kostolik-nitra-drazovce

Úloha:

Zisti niečo o nejakom kostole v tvojej blízkosti (prípadne o nejakom čo si v minulosti navštívil). Skús zistiť napríklad kedy bol postavený, komu je zasvätený, v akom slohu je postavený, ktoré jeho časti sú pôvodné? Viaže sa k nemu nejaká legenda? Niečo zaujímavé nám o ňom napíš.

Zdroj titulného obrázku:
https://www.planetslovakia.sk/priroda/36-siva-brada

Apelka

Apelka

Covid-19

Pozastavenie prezenčnej činnosti

V aktuálnej situácií je naša činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.