6. týždeň

O akú kultúrnu pamiatku ide?

Indícia č. 1

“Pán kráľ, už máte len pár dní! A to len preto, lebo ste si neprizvali na lov mňa.”

“No dobre, dnes ťa beriem so sebou. Zabávať vieš, tak zistíme či aj medvede vieš zháňať. Tu popri Hrone budeme loviť.”

Indícia č. 2

“Zachránil si ma pred týmto zverom chlapče. Ako sa Ti odvďačím?”

“Prečo odvďačiť? Konal som len svoju ľudskú povinnosť.”

“Nuž keď je tak, od tejto chvíle už nie si v mojich službách, budeš mi bratom. A tuto hore na skale Ti vystaviam hrad podobný môjmu a postarám sa o to, aby si bol povýšený do šľachtického stavu.”

A po krátkom čase začal na bradle naproti cesty do zlatej Kremnice rásť hrad, ktorý všetci volali po jeho pánovi – hrdinovi.

Indícia č. 3


V minulom týždni ste uhádli…

https://www.planetslovakia.sk/priroda/36-siva-brada

Sivá Brada

Jedná sa o travertínovú kopu neďaleko Spišského podhradia, ktorá je od roku 1979 národnou prírodnou rezerváciou. Travertín je druh vápenca, ktorý vzniká vyzrážaním z minerálnych prameňov. Práve takýto minerálny prameň vyviera na kopci na niekoľkých miestach, preto sa jedná o „živú“ travertínovú kopu, ktorá naďalej rastie. Najvýraznejším výverom je už vyhasínajúci gejzír, ktorý v minulosti dosahoval výšky niekoľkých metrov. V súčasnosti sa jedná o nízky bublajúci výver vody. 

Dominantou kopca je malá baroková kaplnka Svätého Kríža z roku 1675, nachádzajúca sa na vrchole kopca. Pred kaplnkou sa tiež nachádza kamenný kríž. Kaplnka sv. Kríža je súčasťou a tiež posledným objektom Spišského Jeruzalemu. Jedná sa o komplex historických objektov, ktoré svojím rozložením v krajine simulujú Jeruzalem a krížovú cestu, vrátane údolia rieky Cedron, ktorú tu symbolizuje Vavrincový potok. Spišský Jeruzalém sa začína Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule a končí Kaplnkou sv. Kríža na Sivej Brade. 

https://www.terraincognita.sk/sk/spissky_jeruzalem
https://www.planetslovakia.sk/priroda/36-siva-brada

Úloha

Táto úloha je na vaše vlastné nebezpečenstvo hnevu rodičov, preto ak nemáte možnosť to skúšať vonku, myslite na to, že možno bude vaňa celá lepkavá.

Je to jednoduché –  vyrobte si vlastný sladký gejzír vhodením cukríku Mentos do Coca-Coly. Majte sa však na pozore, niektoré gejzíry striekajú naozaj vysoko. Svoj gejzír nám odfoťte.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reakce_dietn%C3%AD_Coca-Coly_a_Mentosu

Lula

Lula

Covid-19

Pozastavenie prezenčnej činnosti

V aktuálnej situácií je naša činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.