8.týždeň

Ako sa volá cieľ výletu?

Indícia č.1

Indícia č. 2

Indícia č. 3

A rendeltetési helyen látható a kastély, a sziklás tenger és a kő vízesés.

V minulom diely ste videli…

Cyklistický chodník ikon

V najvýchodnejšej oblasti Slovenska na území Národného parku Poloniny až po CHKO Vihorlat je roztrúsených deväť drevených chrámov. Tieto drevené chrámy spojuje modrá cyklistická trasa s odbočkami k jednotlivým pamiatkam, ktoré sú značené žltým značením. Cyklistická trasa Ikon je dlhá 105 km a svoj názov nesie práve kvôli veľkému množstvu ikon, sakrálnych obrazov v chrámoch.
Všetkých deväť je vyhlásených za národné kultúrne pamiatky Slovenska a chrám v Ruskej Bystrej je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Väčšina drevených gréckokatolíckych chrámov na východnom Slovensku, nazývaných cerkvi, pochádza zo 17. a 18. storočia a kedysi ich tu stály stovky. Väčšina takýchto chrámov bola ale zničená vplyvom počasia ale aj behom prvej a druhej svetovej vojny.

Tieto drevené cerkvi sú charakteristické tiež tým, že pôvode boli vystavané bez jediného klinca. Dôvod bol predovšetkým duchovný, keďže klince boli vnímané ako symbol ukrižovania. Stavitelia preto používali tesárske spoje a iba na spevnenie hlavných konštrukčných častí využívali drevené kliny.

Charakteristickým znakom drevených cerkví na východnom Slovensku je ich trojdielnosť, ktorá okrem iného symbolizuje Svätú Trojicu. Stredný zrub chrámu (loď) je najväčší, má tvar štvorca alebo obdĺžnika. Oltárna časť na východe (presbytérium) a babinec na západe (predsieň) sú menšie a majú tiež tvar obdĺžnika. Umiestnenie všetkých troch zrubov zodpovedá zákonom symetrie. 

Cerkvi sú charakteristické bohatou výzdobou. Dekorácia sa uplatňovala dokonca v spôsobe kladenia šindľov. Pestro zdobené a rôznorodé sú najmä železné kríže, ktoré nesú výrazný umelecký prejav niekdajších dedinských kováčov.

Najvýznamnejšou a nevyhnutnou súčasťou drevených cerkví je ikonostas, ktorý predeľuje loď od svätyne chrámu. Ikonostas je výtvarným a funkčným jadrom sakrálneho objektu a zároveň hmatateľným dokladom východnej kultúry. Budovaný je podľa prísnych predpisov (kánonov) a zostavený z niekoľkých, nad sebou umiestnených radov ikon osadených vo vyrezávanej, zdobenej drevenej konštrukcie. Zvyčajne má ikonostas päť radov a troje dverí. Cárske stredné dvere a dvoje bočné diakonské dvere.

Cyklistický chodník ikon

Úloha

Postavte si tiež drevenú stavbu bez použitia klincov, lepidla či inej spevňujúcej pomôcky. Na výrobu môžete použiť zápalky, špáratká, vetvičky či iné drevené paličky. Postaviť môžete napríklad domček či kostolík.
Pre inšpiráciu môžete použiť aj tento domček zo zápaliek:

Ako odpoveď nám pošlite fotku vaše stavby.

Martuška

Martuška

Covid-19

Pozastavenie prezenčnej činnosti

V aktuálnej situácií je naša činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.