COVID-19

V aktuálnej situácií je naša prezenčná činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.

Pod týmto hashtagom zdieľajú skauti a skautky z celého Slovenska svoje skautské aktivity z karantény na sociálnych médiách (facebook, instagram). Ľahko sa tam teda možno inšpirovať alebo naopak inšpirovať iných.

Uvedomujeme si, že v tomto období je vypätie rodičov obrovské a snažíme sa pre našich členov vytvárať alternatívne aktivity, ktoré možno vykonávať bezpečne z domu. Rovnako však prosíme o podporu a pochopenie rodičov- obzvlášť u mladších detí potrebujeme inštrukcie k aktivitám sprostredkovať práve cez nich a do veľkej miery sa opierame o to, že práve rodičia dohliadnu, že sa deti budú aktivitám venovať. O konkrétnych usmerneniach komunikujú družinoví radcovia.

Organizácia Slovenský skauting si tiež uvedomuje závažnosť aktuálnej situácie a svoje postavenie a možnosti pričiniť sa k dielu a pomôcť kde sa dá. Preto v marci vznikla iniciatíva Skautská služba. Podrobné informácie pre tých, ktorí sa chcú zapojiť možno nájsť na stránke https://sluzba.skauting.sk/  Rovnako môžu práve cez túto stránku o pomoc požiadať ľudia, ktorí to potrebujú.

Zvyčajne v tomto období riešime vrchol skautského roka− letný tábor. Zatiaľ však nie je jasné ako sa situácia vyvinie a naše aktivity sa budú riadiť aktuálnymi nariadeniami a odporúčaniami vlády ako aj našej organizácie. Letný tábor momentálne plánujeme na august, no v prípade, že riadny tábor nebude možné uskutočniť, plánujeme aktivity, ktoré v limite odporúčaní do najväčšej možnej miery sprostredkujú atmosféru tábora.

webadmin70

webadmin70

Správca stránky