Plošné testovanie a skautská výpomoc

Naše hangáre našli svoje využitie aj mimo letných mesiacov a skautského tábora.

So zhoršujúcim sa vývinom epidemiologickej situácie na Slovensku bola v polovici októbra opäť pozastavená prezenčná skautská činnosť. To však neznamená, že skauting nepokračuje ďalej.
Keď vláda ohlásila, že na Slovensku prebehne plošné testovanie vedeli sme, že to bude stáť veľa úsilia. Ešte nám však nebolo jasné, či a prípadne ako by sme mohli pomôcť.

Náš zbor oslovil miestnu samosprávu s otázkou ako by sme mohli byť nápomocní. Nakoľko bolo potrebné zabezpečiť odberné miesta, ideálne miesta v exteriéri, Karlova Ves zháňala veľké stany, v ktorých by odbery mohli prebiehať. Tak prišli k úžitku naše dva hangáre, ktoré sme v piatok doobeda postavili na školskom ihrisku na Majerníkovej ulici.

Okrem poskytnutia hangárov sa v skautských kuloároch hneď po ohlásení plošného testovania šepkalo o zapojení a koordinovaní dobrovoľníkov zo Skautskej služby- projektu, ktorý vznikol počas prvej vlny na pomoc ľuďom zasiahnutých pandémiou (išlo predovšetkým o šitie a distribúciu rúšok a nákupy potravín a základných potrieb pre ľudí z najviac ohrozených skupín). Viacerí skautskí dobrovoľníci sa teda priamo zapojili a zapájajú tento víkend pri testovaní. Rozoznať ich možno pomocou nálepky s logom Skautskej služby na hrudi (nakoľko skautské šatky sa schovajú pod ochranné obleky).

Veríme, že nás naďalej bude držať predovšetkým pevné zdravie, ale obzvlášť tieto dni treba pamätať na to, že skaut je tiež veselej mysle (a rozvážny!)

Maria Rosinova

Maria Rosinova