Registrácia

Registrácia nových členov

Z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov – GDPR – je potrebné vyplniť papierovú prihlášku, ktorú dostanete od vedúceho príslušnej skupiny skautov.

Registrácia v minulosti registrovaných členov

Keďže súhlas so spracovávaním osobných údajov platí až do jeho odvolania, nie je nutné opätovné vyplnenie papierovej prihlášky. V prípade, že člen zmenil nejaký z osobných údajov (meno, adresa bydliska, kontaktné údaje…), žiadame vás o vyplnenie ONLINE FORMULÁRA. V opačnom prípade stačí uhradiť registračný poplatok.

Registračný poplatok

Registračný poplatok na rok 2023 je rovnaký ako minulý rok, čiže 30 € pre členov a 20 € pre radcov a roverov. Platba sa nevzťahuje na vodcov. Uvedomujeme si, že vodcovia, radcovia a roveri sú nevyhnutnou súčasťou fungovania nášho zboru, preto ich dobrovoľnícku prácu s deťmi odmeňujeme nižšou, prípadne bezplatnou registráciou.

Nárok na zľavu má tiež tretí a každý ďalší súrodenec z jednej rodiny – pre nich je registračný poplatok 1 euro. Táto zľava je uplatniteľná pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Príklad: 4 súrodenci, z toho 1 plnoletý radca a 3 nezletilí členovia platia 20 + 30 + 1 + 1 = 52 eur.

V cene registrácie je originálny skautský časopis pre každé dieťa 4-krát ročne, základné poistenie k skautskému preukazu, možnosť získať zľavy vo viacerých obchodoch na celom Slovensku (viac na www.skauting.sk) a výdavky na základné fungovanie a program družín, oddielov, zboru a celej organizácie Slovenský skauting.

Registračný poplatok je potrebné uhradiť do 31.12.2022.

Pokyny k platbe:

Žiadame Vás uhradiť registračný poplatok 30€, resp. 20€ na bankový účet nášho zboru:

IBAN: SK2911000000002664430029

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU v tvare: PRIEZVISKO-MENO-C (v prípade člena) alebo v tvare: PRIEZVISKO-MENO-R (v prípade radcu/rovera)

Ak ide o viacerých súrodencov s tým istým priezviskom: PRIEZVISKO-MENO-C,MENO-C,MENO-R
* v tomto prípade ide o 3 súrodencov = 2 členovia + 1 radca/rover

Registračný poplatok sa skladá z dvoch súm: 18€ tvorí členský poplatok v organizácii Slovenský skauting a 12 €, resp 2€ tvorí príspevok na činnosť nášho zboru.