Registrácia

Registrácia nových členov

Z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov – GDPR – je potrebné vyplniť papierovú prihlášku, ktorú dostanete od vedúceho príslušnej skupiny skautov.

Registrácia v minulosti registrovaných členov

Keďže súhlas so spracovávaním osobných údajov platí až do jeho odvolania, nie je nutné opätovné vyplnenie papierovej prihlášky. V prípade, že člen zmenil nejaký z osobných údajov (meno, adresa bydliska, kontaktné údaje…), žiadame vás o vyplnenie ONLINE FORMULÁRA. V opačnom prípade stačí uhradiť registračný poplatok.

Registračný poplatok

Registračný poplatok sme bohužiaľ boli nútení tento rok po dlhom čase zvýšiť, sme však presvedčení, že je to stále malá suma za to, čo skauting ponúka a v porovnaní s inými mimoškolskými aktivitami je skauting jedna z tých “lacných”.

Registračný poplatok na rok 2020 je 30 € pre členov a 20 € pre radcov a roverov (V prípade registrácie troch a viacerých vašich detí, či detí z rodín v hmotnej núdzi je možné po dohode uplatniť zľavu). Platba sa nevzťahuje na vodcov. Uvedomujeme si, že vodcovia, radcovia a roveri sú nevyhnutnou súčasťou fungovania nášho zboru, preto ich dobrovoľnícku prácu s deťmi odmeňujeme nižšou, prípadne bezplatnou registráciou.

V cene registrácie je originálny skautský časopis pre každé dieťa 4-krát ročne, základné poistenie k skautskému preukazu, možnosť získať zľavy vo viacerých obchodoch na celom Slovensku (viac na www.skauting.sk) a výdavky na základné fungovanie a program družín, oddielov, zboru a celej organizácie Slovenský skauting.

Pokyny k platbe:

Žiadame Vás uhradiť registračný poplatok 30€, resp. 20€ na bankový účet nášho zboru:

IBAN: SK2911000000002664430029

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU v tvare: PRIEZVISKO-MENO-C (v prípade člena) alebo v tvare: PRIEZVISKO-MENO-R (v prípade radcu/rovera)

Ak ide o viacerých súrodencov s tým istým priezviskom: PRIEZVISKO-MENO-C,MENO-C,MENO-R
* v tomto prípade ide o 3 súrodencov = 2 členovia + 1 radca/rover

Registračný poplatok sa skladá z dvoch súm: 15€ tvorí členský poplatok v organizácii Slovenský skauting a 15 €, resp 5€ tvorí príspevok na činnosť nášho zboru.