Roverský začiatok týždňa

V duchu roverského motta "Slúžim!" sme posledný septembrový pondelok pomáhali s inštaláciou výstavy pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Každá veková kategória v skautingu má svoje motto. To roverské je: “Slúžim!” Nakoľko sme boli oslovení Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska s prosbou o pomoc pri inštalácií výstavy v okolí ich areálu na Sekulskej ulici, mohli sme posledný septembrový pondelok zmysluplne tráviť svoj čas napĺňaním práve tohto motta.

Počasie nám prialo a aj keď predošlú noc aj ráno pršalo, práve tých niekoľko hodín, ktoré sme strávili vonku upevňovaním exhibície sme ostali “v suchu”. Pršať opäť začínalo až keď sme skončili a pomaly sa balili na odchod.

Veríme, že sme svojou troškou prispeli k dobrej veci a okoloidúci, ktorí budú prechádzať Sekulskou ulicou v Karlovej vsi si možno skôr všimnú aká nezisková organizácia tam sídli a možno sa aj čo-to dozvedia o jej aktivitách. Výstava sa koná ku príležitosti každoročnej zbierky Biela pastelka, ktorá získava financie pre ľudí so zrakovým postihnutím. Nakoľko si ako skauti uvedomujeme dôležitosť a jedinečnosť každého človeka v spoločnosti ako aj potrebu možnosti začlenenia pre všetkých, obzvlášť pre zdravotne znevýhodnených, želáme Únii nevidiacich a slabozrakých veľa zdaru a podpory v jej aktivitách.

Maria Rosinova

Maria Rosinova