Skautský zborový ples 22.2.2020

Srdečne pozývame všetkých našich priateľov, rodičov, členov a bývalých členov na jedinečnú akciu - Radosť 2020 :)

Srdečne pozývame všetkých našich priateľov, rodičov, členov a bývalých členov na jedinečnú akciu – Radosť 2020 🙂

info:
Dátum: 22.2.2020 o 19.00
Miesto: Karloveské centrum kultúry
Prihlasovanie prostredníctvom FORMULÁRA

Deadline na prihlasovanie: 9.2.2020
Deadline na platbu: 20.2.2020

Pokyny k platbe:

Cena: 20 eur (tretí a každý ďalší člen rodiny má zľavu +5 eur, teda napr. 4 členná rodina spolu platí sumu 65 eur)
IBAN: SK29 1100 0000 0026 6443 0029
Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko PLES20
(V prípade platby za viacerých účastníkov prosíme uviesť všetky mená)

Kontakt:
    Laura Nagyová

Laura Nagyová

Laura Nagyová