Záhada Valéra Chmela uloha1 skautská verzia

Povráva sa, že Váler. Chmel. Sa narodil? V lesoch pri krásnej, zalesnenej, Devínskej, Kobyle? Jeho otec bol tunajší. Lesník, a jeho mama pracovala v neďalekej lekárni, svoje detstvo strávil obklopený. Prírodou? Celé dni sa hrával. So svojimi, staršími súrodencami. A tieto lesy poznal. Ako svoju dlaň? Do dedín na okolí, sa dostal len zriedka. Keď bolo treba! Zájsť do obchodu. Neraz sa mu stalo, že sa tu stratil. A tak blúdil náhodnými uličkami? Vždy, sa mu podarilo nájsť. Cestu. Domov? Aj napriek, tomu. Že k nej viedla, len stará? Zabudnutá, lesná, cestička. Tí čo ho poznali. Vravia že vždy mal. Dobrú náladu? Keď prechádzal okolo, každý? Hneď vedel, že už ide, malý, Válerko, jeho melodické. Pospevovanie? Ho už z diaľky. Prezrádzalo!!!

https://bizonvitazi.sk/___________

sem nahrávajte odpovede

Gabriel Kožuch

Gabriel Kožuch