Záhada Valéra Chmela – uloha4 skautská verzia

Hneď po skončení vojny začal v Československu ožívať skauting, ktorý bol predtým zakázaný a rozpustený. Skauti, počas vojny často prenasledovaní a väznení, sa už nemuseli ďalej skrývať a s veľkým nadšením obnovovali pôvodné skautské oddiely. Tak aj v Banskej Štiavnici, kde ako stredoškolák študoval Valér Chmel. Skauting ho zaujal jemu blízkymi hodnotami a svojou blízkosťou k prírode, ktorú mal Valér tak rád. Vstúpil do skautského oddielu a skauting sa rýchlo stal dôležitou súčasťou jeho života. Veľa svojho voľného času strávil na družinovkách, výpravách, táboroch, s oddielom pomáhal opravovať vojnou zničené budovy, začal radcovať vĺčatám. Skauting ho bavil a napĺňal, netušil však ako krátko to bude trvať…

Skauting od svojho vzniku nadchol a bavil milióny detí a mladých v podobných družinách ako je tá tvoja. 

Vymysli a zrealizuj novú aktivitu pre svoju družinu. 

Témy na inšpiráciu: zahraničný skauting, zákazy skautingu, družinové spomienky, družinový duch, Čo mi dáva skauting? Budúcnosť skautingu. História skautingu na Slovensku

Fotky z aktivity a krátky popis toho čo si robil nahrávaj sem

Gabriel Kožuch

Gabriel Kožuch