Záhada Valéra Chmela

Pri výročí 25. roku fungovania nášho zboru sa vydáme po stopách tohoto legendárneho skauta. 

Dvadsiateho piateho každého mesiaca bude zverejnená jedna úloha, pri jej plnení sa dozviete niečo viac zo života Valéra Chmela a môžete za ňu získať “Bizóny”. Na plnenie úlohy máte dva mesiace, avšak niektoré úlohy budú časovo ohraničené. Všetko bude vždy upresnené pri každej úlohe. 

Každá úloha bude mať tri “obtiažnosti” – vlčiacku, skautskú a rangerskú+roverskú. Prosím riešte svoju kategóriu.

Všetko info bude na discorde, na maily a aj na stránke.

Slávnostne vyhodnotenie bude na oslave dvadsiateho piateho výročia nášho zboru.

Gabriel Kožuch

Gabriel Kožuch