HRaVá KaRLoVKa 2017

  • Lula
  • Marec 2017
  • 4Ostatné akcie
Popoludnie plné zábavy a spoločenských hier pre rodiny s deťmi a partie kamarátov

Covid-19

Pozastavenie prezenčnej činnosti

V aktuálnej situácií je naša činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.