HRaVá KaRLoVKa 2017

Popoludnie plné zábavy a spoločenských hier pre rodiny s deťmi a partie kamarátov