Pár slov o nás

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. V našom zbore toto poslanie realizujeme na pravidelných stretnutiach počas celého roka. Základom nášho zboru sú približne 5 až 8 členné družiny, v ktorých sa stretávame raz do týždňa. Družiny sa spájajú v jednotlivé oddiely, ktoré organizujú svoje akcie viackrát za mesiac. Okrem stretávania sa v našich klubovniach radi chodíme na výpravy do okolitej prírody, zúčastňujeme sa regionálnych či celoslovenských skautských akcií. Snažíme sa tiež pomáhať našej komunite a mestskej časti, v ktorej pôsobíme. Vyvrcholením skautského roka je 3-týždňový letný tábor, na ktorom sa zúčastňuje celý zbor.

štruktúra zboru

70

Bizón Víťazí!

Náš zbor sa skladá z piatich oddielov vo všetkých vekových kategóriach. Súčasným zborovým vodcom je Rengén, ktorý sa ujal funkcie v septembri 2023.

7

Orly

7. oddiel Orly tvorí viacero družín v rôznych vekových kategóriách – mladší od 6 rokov, aj starší 6 – 10 rokov. Vedie ich Ital.

9

Apači

9. oddiel vĺčat Apači sú naši najmladší členovia, dievčatá a chlapci od veku 6 do 10 rokov.

12

12. oddiel Igu Haveku tvoria dievčatá od 10 rokov. Vedie ich Líška, ktorá je držiteľkou celoslovenského ocenenia Skaut roka 2019 v kategórii Radkyňa roka. Oddiel je tvorený z niekoľkých menších družín, ktorých členky sú približne v rovnakej vekovej kategórii.

29

29. oddiel Albatrosi vedie Odyseus. Ide o chlapcov od 10 rokov, ktorí sú pokračovateľmi pôvodného oddielu teraz už odrastených Albatrosov.

18

Roveri

18. oddiel Roveri je tvorený odrastenými skautami a skautkami vo veku od ~22 rokov. Oddielovou vodkyňou je Ubuntu. Stretávajú sa príležitostne.

Náš príbeh

Na prériách ďalekého západu sa kedysi dávno, ešte v minulom storočí, objavil starý dobrák Valér Chmel, prezývaný tiež Bizón. Mal rád všetko dobré, okrem iného aj preslávené hnutie pre mladých – skauting. Chýbalo mu však to, čo je k skautingu potrebné: ľudia. Mohol síce chodiť do prírody a učiť sa zručnostiam aj sám, ale to by jeho duši nelahodilo. Potreboval spoločnosť. Už to cítil dosť dlho.

Túžba rástla zo dňa na deň, až napokon prerástla v odhodlanie vykonať ušľachtilú vec: založiť skautský zbor. Tak spojil dva oddiely: jeden s preslávenými mladými junákmi, menovanými 10. oddiel Šakaly, ktorí keď vyrástli, odpojili sa roku Pána 1999 od Kajmanov, a druhý, nemenej slávny, o desať rokov starší 12. oddiel dievčenský – Igu Haveku.

Mnoho, premnoho vody odvtedy spadlo z oblakov, Bizón starol, až sa jedného dňa vydal na púť do večných lovísk. Smútil zbor, no smútok nepremohol túžbu ďalej existovať. Skôr naopak. Začal sa rozrastať, postupom času pribúdali ďalšie zdatné oddiely. Novými sa stali telesne postihnutí skauti z Patrónky, ktorí tvorili 12. oddiel skautov J. Rosu, vzniknutý v roku 2000 – na prelome tisícročí. S novým oddielom sa skauti zoznámili, spriatelili a usporiadali niekoľko akcií. Po pár rokoch sa však s nami tento oddiel rozlúčil.

Čas plynul, 70. zbor – na počesť svojho zakladateľa pomenovaný Bizón víťazí! – prežil zopár spoločných táborov plných dobrodružstva, krásnych chvíľ a mnoho nemenej skvelých výprav. V roku prelomovom 2005 sme do našich radov prijali ďalší oddiel, ktorý dokonale doplnil naše rady. 29. oddiel Albatrosi, ako sa títo mladí junáci nazývajú.

Ďalším prírastkom v rodine našich oddielov bol 25. oddiel Kartágo, ktorý vznikol v Záhorskej Bystrici a do svojich radov prijal približne 20 statočných bojovníkov a bojovníčiek všetkých vekových skupín. Časom však nastalo spojenie tohto oddielu s 10. a 12. oddielom.

Začiatkom roka 2019 naše rady obohatili Mohawkovia z 8. oddielu vĺčat z Dúbravky. Po dvoch rokoch samostatného fungovania sa rozhodli začleniť do širšej skautskej rodiny, nuž a dostali sa práve ku nám. Po odchode zakladateľa do skautského dôchodku sa ostávajúci členovia zaradili podobne ako Kartágynci do zvyšných oddielov zboru.

Náš najnovší prírastok z prelomu rokov 2022 a 2023 je 7. oddiel Orlov pod vedením zakladateľa zboru Itala. Tvoria ho tri skautské a jedna vlčiacka družina.

Okrem toho naši najmenší začínajú svoju skautskú púť už niekoľko rokov aj v 9. voji vĺčat pod bojovným názvom Apači a odrastení skauti a skautky sa zo svojich domovských oddielov presúvajú do roverského oddielu 18. oddiel Roveri.

História zboru

September 1999
September 1999

Vznik zboru

Zbor vznikol spojením dvoch oddielov: jeden s preslávenými mladými junákmi, menovanými 10. oddiel Šakaly, a druhý, nemenej slávny o desať rokov starší 12. oddiel dievčenský – Igu Haveku. Zborovým vodcom sa stal Ital.

Júl 2000
Júl 2000

Prvý letný tábor

Náš prvý letný tábor sa konal v Lopušnej doline pri Šuňave.

Máj 2005
Máj 2005

Pripojenie 29. oddielu Albatrosi

Do našich radov sa pripojil ďalší oddiel - 29. oddiel Albatrosi, ktorý sa v minulosti tiež odčlenil od Kajmanov.

Júl 2005
Júl 2005

Nová zborová vodkyňa - Mariša

Na tábore v Kláštore pod Znievom sa novou zborovou vodkyňou stala Mariša.

Júl 2006
Júl 2006

Prvý tábor v našich podsadách

V roku 2006 v obci Šuňava naši skauti na predvoji vyrobili 30 krásnych podsád, ktoré nám slúžia dodnes.

Júl 2006
Júl 2006

Nový zborový vodca - Ultrazvuk

Po roku sa opäť na letnom tábore mení zborový vodca.

2008
2008

Vznik 25. oddielu Kartágo

V roku 2008 sa po absolvovaní vodcovských skúšok rozhodol Výr založiť nový oddiel v Záhorskej bystrici. Tento oddiel sa po 5 rokoch spojil so Šakalmi.

Júl 2008
Júl 2008

Nový zborový vodca - Jastrab

V roku 2008 na letnom tábore v Bacúchu končí vo funkcii zborového vodcu Ultrazvuk a novým zborovým sa stáva Jastrab.

September 2011
September 2011

Nový zborový vodca - Lot

Od roku 2011 sa vedenia zboru ujal Lot.

September 2014
September 2014

Nový zborový vodca - Jajo

V poradí 6. zborovým vodcom sa stal Jajo

September 2015
September 2015

Zapojili sme sa do DofE

V septembri 2015 sme sa stali pilotným zborom zapojeným do programu DofE - medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu.

November 2016
November 2016

Pomoc centru Imobilio

Prvá z mnohých výpomocí na stavbe Imobilia - centra pre telesne postihnutých v Karlovej Vsi

Apríl 2018
Apríl 2018

Družina roka 2018

Víťazkami celoslovenskej súťaže s názvom Družina roka sa stali Zebry, naša úžasná dievčenská družina!

September 2018
September 2018

Nový zborový vodca - Krempo

Po 4 rokoch dochádza opäť k zmene a funkciu zborového preberá Krempo

22. február 2019
22. február 2019

Prvé benefičné predstavenie

V zostave 15 roverov a rangerov si náš zbor nacvičil veselohru od Nikolaja Vasiljeviča Gogoľa, Revízor. Výťažok benefičného predstavenia sme venovali združeniu Imobilio.