Záhada Valéra Chmela – uloha6 – Memorial Valéra Chmela

V šesťdesiatych rokoch sa tvrdý komunistický režim v Československu začal uvoľňovať. Komunistická moc prepúšťala politických väzňov, médiá začali byť slobodnejšie, bolo jednoduchšie vycestovať. Na začiatku roka 1968 vyvrcholili reformy socializmu takzvanou Pražskou jarou, po dvadsiatich rokoch bol povolený aj skauting a začal sa znovu prebúdzať k životu. Náš Valér v Amerike pozorne sledoval čo sa […]

Záhada Valéra Chmela – uloha5 skautská verzia

Váler sa vždy snažil byť aktívnym občanom, zaujímať sa o politické a spoločenské dianie a to nie len v svojom najbližšom okolí, ale aj na národnej úrovni. Ako roky plynuli, so znepokojením vnímal rastúcu moc komunistov v Československu. Začiatkom 50. rokov sa rozhodol nasledovať svoju intuíciu a emigroval do USA. Neprestal však naďalej sledovať aktuálne […]

Záhada Valéra Chmela – uloha4 skautská verzia

Hneď po skončení vojny začal v Československu ožívať skauting, ktorý bol predtým zakázaný a rozpustený. Skauti, počas vojny často prenasledovaní a väznení, sa už nemuseli ďalej skrývať a s veľkým nadšením obnovovali pôvodné skautské oddiely. Tak aj v Banskej Štiavnici, kde ako stredoškolák študoval Valér Chmel. Skauting ho zaujal jemu blízkymi hodnotami a svojou blízkosťou […]

Záhada Valera Chmela – uloha4 rangerská/roverská verzia

Hneď po skončení vojny začal v Československu ožívať skauting, ktorý bol predtým zakázaný a rozpustený. Skauti, počas vojny často prenasledovaní a väznení, sa už nemuseli ďalej skrývať a s veľkým nadšením obnovovali pôvodné skautské oddiely. Tak aj v Banskej Štiavnici, kde ako stredoškolák študoval Valér Chmel. Skauting ho zaujal jemu blízkymi hodnotami a svojou blízkosťou […]

Záhada Valéra Chmela – uloha3 skautská/rangerská/roverská verzia

Mladý Valér študoval na strednej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Na Vianoce sa zvyčajne vracal domov, avšak keď bol druhák bola taká poriadna zima, napadalo až tri metre snehu a z Banskej Štiavnice sa nedalo dostať po dva dlhé týždne. Valérovi bolo smutno, pretože sa veľmi tešil na Vianoce s rodinou, hlavne na koláče jeho […]

Záhada Valéra Chmela – uloha2 rangerská/roverská verzia

V deň, keď nič netušiaci Valérko nastupoval do štvrtej triedy, vypukla druhá svetová vojna. Počas vojnových rokov vyrástol a začal vnímať čo sa okolo neho deje. Už to nebol ten bezstarostný chalan behajúci po lesoch. Koniec vojny sa blížil a Bratislava bola bombardovaná. V meste nebolo veľmi bezpečno, pomerne často sa bolo treba za zvuku […]

Záhada Valéra Chmela – uloha2 skautská verzia

V deň, keď nič netušiaci Valérko nastupoval do štvrtej triedy, vypukla druhá svetová vojna. Počas vojnových rokov vyrástol a začal vnímať čo sa okolo neho deje. Už to nebol ten bezstarostný chalan behajúci po lesoch. Koniec vojny sa blížil a Bratislava bola bombardovaná. V meste nebolo veľmi bezpečno, pomerne často sa bolo treba za zvuku […]

Záhada Valéra Chmela uloha1 rangerská verzia

Povráva sa, že Váler. Chmel. Sa narodil? V lesoch pri krásnej, zalesnenej, Devínskej, Kobyle? Jeho otec bol tunajší. Lesník, a jeho mama pracovala v neďalekej lekárni, svoje detstvo strávil obklopený. Prírodou? Celé dni sa hrával. So svojimi, staršími súrodencami. A tieto lesy poznal. Ako svoju dlaň? Do dedín na okolí, sa dostal len zriedka. Keď […]

Záhada Valéra Chmela uloha1 skautská verzia

Povráva sa, že Váler. Chmel. Sa narodil? V lesoch pri krásnej, zalesnenej, Devínskej, Kobyle? Jeho otec bol tunajší. Lesník, a jeho mama pracovala v neďalekej lekárni, svoje detstvo strávil obklopený. Prírodou? Celé dni sa hrával. So svojimi, staršími súrodencami. A tieto lesy poznal. Ako svoju dlaň? Do dedín na okolí, sa dostal len zriedka. Keď […]

Záhada Valéra Chmela

Pri výročí 25. roku fungovania nášho zboru sa vydáme po stopách tohoto legendárneho skauta.  Dvadsiateho piateho každého mesiaca bude zverejnená jedna úloha, pri jej plnení sa dozviete niečo viac zo života Valéra Chmela a môžete za ňu získať “Bizóny”. Na plnenie úlohy máte dva mesiace, avšak niektoré úlohy budú časovo ohraničené. Všetko bude vždy upresnené […]