Záhada Valera Chmela – uloha7 rangerská/roverská verzia

A tak sa Valér po dlhej ceste vrátil naspäť. No oddych ho tu nečakal. Keď bol v roku 1968 v rámci Pražskej jari znovu oficiálne povolený skauting, tak nelenil a začal zháňať nových členov, ktorým by mohol ukázať čaro skautingu. Ale opísať skauting nie je vôbec také ľahké…

Vytvorte ftipnú prezentáciu (aspoň tri slajdy okrem úvodu a záveru) alebo aspoň 3 memečká na tému: Prečo chodiť na skauting? Ak vašu prezentáciu odprezentujete na zborovej plánovačke (21.6 až 23.6 2024) možete získať bonusového bizóna. Svoje výtvory môžete nahrávať do tohto formulára.

Gabriel Kožuch

Gabriel Kožuch