Poukázanie 2% z daní nášmu zboru

Príjem z 2% z daní je pre našu činnosť veľmi dôležitý. Dotácie z ministerstva školstva pokrývajú len časť našich nákladov. Z 2% môžeme takto každoročne zabezpečovať chod našich akcií, prenájom klubovne a skladu či zakúpenie materiálu na tábor.

Vďaka 2% môžeme náš program robiť kvalitnejšie, a tak posúvať náš skautský zbor vpred. Všetky potrebné informácie ako nám môžete časť svojej dane poukázať nájdete nižšie. Informácie sú čerpané z webstránky rozhodni.sk.

Do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €, čiže vaša daň za celý rok musí byť vyššia ako 150 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícky pracovali. V prípade, že ste svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávali v prospech Slovenského skautingu, alebo konkrétne nášho zboru, obráťte sa na Ústredie Slovenského skautingu, príp. priamo na nás.
 

Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.

Otvorte si v prehliadači editovateľné Vyhlásenie (prípadne si vytlačte papierovú verziu) a okrem Vašich údajov doň vpíšte nasledujúce údaje nášho zboru:

 • Obchodné meno (Názov): Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 31801382
 • Sídlo: Saratovská 2152/16, 84102 Bratislava – Dúbravka
 

Tlačivo si z prehliadača vytlačte priamo v tlačiarni, alebo si pomocou virtuálnej tlačiarne vytvorte needitovateľný PDF súbor. (Pozor, v prípade, že vyplnené tlačivo v prehliadači iba uložíte, stratíte všetky vyplnené položky)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky

 • IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2%/3% práve nám, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, adresu si nájdete tu.

Ak chcete venovať časť svojej dane nášmu zboru, výška Vašich 2% (3%) musí byť minimálne 3 €, čo znamená, že vaša daň za celý rok musí byť vyššia ako 150 €.

Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

Ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a doložíte Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete nášmu zboru poukázať až 3% z dane. V prípade, že ste svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávali v prospech Slovenského skautingu, alebo konkrétne nášho zboru, obráťte sa na Ústredie Slovenského skautingu, príp. priamo na nás.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vpíšte doň údaje nášho zboru: 

 • Obchodné meno (Názov): Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 31801382
 • Sídlo: Saratovská 2152/16, 84102 Bratislava – Dúbravka
 

Riadne vyplnené daňové priznanie buď odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska. Do tohto termínu musíte aj uhradiť daň z príjmov, inak daňový úrad 2% (3%) neposkytne.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky

 • IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2%/3% práve nám, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)
 • Adresu daňového úradu podľa Vášho bydliska nájdete tu.

V prípade, že ste sa ako firma rozhodli venovať 2% z Vašich daní nášmu zboru, minimálna výška musí byť 8 €.

Vypočítajte si vaše 1% (resp. 2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov.

Kedy môžete venovať 1% a kedy 2%?

Ak právnická osoba (firma) v uplynulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v nasledujúcom roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane – v takom prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v uplynulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v nasledujúcom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – v takom prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (resp. 2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V tejto časti uveďte údaje o našom zbore: 

 • Obchodné meno (Názov): Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 31801382
 • Sídlo: Saratovská 2152/16, 84102 Bratislava – Dúbravka
 

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie buď odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska. Do tohto termínu musíte aj uhradiť daň z príjmov, inak daňový úrad 2% (3%) neposkytne.

Poznámky

 • IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Adresu daňového úradu podľa Vášho bydliska nájdete tu.

Dobromat

Radi by sme Vás chceli informovať o možnosti, ako nás zadarmo podporovať. Sme zapojení do projektu Dobromat, pomocou ktorého nám môžete venovať určité percento z nákupu vykonanom v jednom z vyše 1200 e-shopov, ako sú napr. Hej.sk, AliExpress či Booking.com a pritom nezaplatíte ani cent navyše. Budeme Vám veľmi vďační, ak túto možnosť využijete. Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie ako postupovať s Dobromatom. Ideálne riešenie je stiahnuť si do prehliadača pomocníka (plugin), ktorý Vás vždy upozorní o možnosti podporiť náš zbor, uvádzaný ako Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava.

 • Ak nakupujete na internete a chcete nás pri tom zároveň podporovať, pridajte si do svojho webového prehliadača tohto pomocníka: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat
 • Tento pomocník Vás upozorní vždy, keď navštívite obchod, v ktorom môžete svojim nákupom podporiť náš zbor, a zariadi, že časť vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít
 • Ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku http://dobromat.sk, príp. priamo https://dobromat.sk/podporim/bizonvitazi
  • Na stránke vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a náš zbor – Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava.
  • Stránka vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde môžete nakúpiť
 • Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu príspevok
 • Dobromat ho následne pošle na náš účet a my ho použijeme na našu činnosť
 • Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Používanie Dobromatu, vás nestojí ani cent navyše. Aj napriek tomu nám však svojím nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých %.