Herník

V tejto sekcii môžete nájsť ukážku rôznych aktivít a rovnako aj inšpiráciu pri tvorbe vlastného programu. Užitočnými zdrojmi inšpirácie sú aj webstránky Hranostaj, SkautiNaNetu, SkautskyRadca či aplikácia Rádcoherník.

Telesný rozvoj

 • Naháňačka na spoluprácu – skupina naháňajúcich vs. skupina utekajúcich, ktorí sa majú šancu nejako navzájom oslobodzovať, napr. dotykom, preskočením, podlezením, atď.
 • Stavanie pyramíd – súťaž medzi tímami, v každom tíme je aspoň 5 ľudí. Cieľom je “postaviť čo najviac pyramíd”. Jedna pyramída má 5 poschodí. Prvé poschodie má 5 tehličiek, 2. štyri, 3. tri, 4. dve a 5. jedno. Na získanie 1. poschodia musia piati bežať, pričom štyria majú zavreté oči a iba jeden ich vedie. Na získanie 2. poschodia bežia štyria, traja sa postavia rozkročmo a posledný ich musí podliezť, potom sa postaví pred prvého a podlieza posledný a takto sa striedajú. Na získanie 3. poschodia bežia traja, dvaja nejakým spôsobom nesú tretieho, ale musia ho naozaj niesť obaja naraz (nie že jeden ho odnesie na chrbte a druhý bude bežať). Na získanie 4. poschodia bežia dvaja a navzájom sa preskakujú. Na získanie 5. poschodia ide iba jeden a musí jednoducho šprintovať. Určí sa jedna čiara, na ktorej sa nachádzajú všetky tímy, od nej cca 25 metrov druhá čiara, ku ktorej sa beží. Beží sa určeným spôsobom tam aj naspäť (pre menej zdatných iba tam, naspäť sa beží). Je na tíme akú taktiku si určí, môžu behať aj viacerí z tímu naraz a môže sa budovať aj viacero pyramíd naraz. Pyramídy si môžu iba jednoducho kresliť na papier alebo si reálne stavať z nejakých kociek alebo lega. Pri menších družinách si môžete podmienky upraviť, že si pyramídy zmenšíte – fyzická zdatnosť, spolupráca a vedenie skupiny (sociálny rozmer).
 • Naučiť sa spolu nové športy (letné – ringo, frisbee, lacrosse, … zimné – bežky, korčuľovanie, …), alebo si vytvorte vlastný :).
 • Vymyslite si nejakú družinovú výzvu – za isté obdobie niečo nabehať, nacvičiť, naplávať + zdravšie sa stravovať a celkovo dbať na životný štýl (dostatok spánku, dostatok pohybu počas dňa, obmedziť počítač, mobilovanie), chodiť do prírody.
 • Prekážková dráha (beh, skok do diaľky, hod diskom, triafanie niekam niečím, skákanie na švihadle, prerúčkovanie, …) – zmerať si na jednej družinovke čas a zaznamenať celkový výkon a dať si obdobie (mesiac, dva), za ktoré sa musia zlepšiť.
 • “Postihnutá naháňačka”- určí sa jeden naháňajúci, naháňanie sa posúva. Chytený sa musí držať ľavou rukou zasiahnutého miesta a pravou rukou chytá ďalej. Keď je druhý krát chytený, drží sa už aj pravou rukou miesta, kde ho chytili druhý krát. Ruku môže použiť iba keď už má niekoho na dosah. Pri treťom raze už vypadáva. Hra sa dá hrať aj v malom uzavretom priestore a ako obmenu použijete myšacie kroky a keď už na chytanie nemáte ruky, použijete telo (hlavu, rameno, …).
 • Spoznávanie výživových hodnôt potravín – vyberte si niekoľko rôznych potravín, ktoré budú vyložené na stole (tvaroh, mlieko, jogurt, šunka, hrášok, kukurica, chilli, ovocie, zelenina, čokoláda, ovsáky, strukoviny, …). Každý súťažiaci má za úlohu si vždy vybrať iba jednu potravinu, ktorá obsahuje zadanú výživovú hodnotu. Napr. zjedzte potravinu, ktorá obsahuje najviac bielkovín. Kto uhádne najviac, vyhráva.

Rozvoj charakteru

 • Kreativita duše – pripravte si čo najviac výtvarných pomôcok, nech nikto nie je obmedzený. Túto aktivitu si môžete vyskúšať aj vonku aj vnútri. Na začiatku si všetci zatvoria oči. Buď pomocou hudby alebo prečítaním nejakého textu zaveďte ich do hĺbky svojej duše. Nechajte čas nech sa tam každý poriadne poprechádza. Keď už budú poprechádzaní, dajú svoje dojmy na papier. Ak máte hudbu po ruke, nechajte ju celý čas hrať a či ju máte alebo nie skúste sa počas toho nebaviť, až keď budú mať všetci svoje dielo hotové. Bolo by fajn sa následne o ich dielach pobaviť. Napríklad podľa použitých farieb môžete vycítiť, či je váš člen skôr taký jemný typ alebo práve naopak energický, či je skôr pozitívnejší alebo negatívnejší. Takisto sa môžete porozprávať a vyjadrovaní nejakých vnútorných pocitov cez umenie, či sa radšej vyjadria na rovinu alebo svoje city držia v sebe a pomáha im práve vyjadriť sa nejako umelecky.
 • Máš šikovnú družinu a chceš pomôcť aj im aj sebe? nechaj ich zahrať sa na radcov. Za úlohu bude mať každý vymyslieť hru. Pred tým však napíš na papieriky rôzne podmienky, rozdelené na 3 skupiny – 1. materiál/pomôcky (nožnice, temperky, rebrík, kladivo, gitara, baterka, …), 2. typ hry (behačka, sedavá, dumavá, …) 3. cieľ hry(naučiť sa niečo nové, zoznamovačka, overenie si skautských zručností, …). Z každej si náhodne vylosujú jedno. Následne majú nejakých 15 minút, aby vymysleli hry pre vašu družinu so zapojením vecí, ktoré si vytiahli. Potom každý odprezentuje svoju hru a ktorá sa bude najviac všetkým páčiť, tú si hneď aj zahrajte – tvorivosť, samostatnosť, iniciatíva (charakter), sociálny rozmer (vedenie skupiny, tolerancia k druhým – dať priestor druhému k sebarealizácii).
 • Spoznávanie svojich kladných a záporných stránok – každý má papier so srdiečkom, napíše si tam meno a ostatní anonymne píšu do srdiečka dobré stránky toho druhého, čo majú na ňom radi, prečo si ho vážia a von to záporné – charakter, city, vnímanie druhých, prežitie aj ich horších stránok (sociálny rozvoj).
 • Odhad ľudí:
  • pri novej skupinke – na papieriky napíš nejaké základné charakteristiky ľudí (introvert, extrovert, zabávač, intelektuál, …), Každý dostane papieriky so všetkými tými charaktermi a jeho úlohou je zbaviť sa ich a to tak, že ich prilepí jednotlivo na niekoho, o kom si mysli, že ho daná vlastnosť vystihuje (na konci môže byť diskusia, či človeka dobre ostatní odhadli alebo iba tak pôsobí na prvý dojem a skutočnosť je iná.
  • pre starých známych – napíš čo najväčší zoznam rôznych vlastností. Môžu byť po kope alebo niekde porozmiestňované. Každý si napíše na papier mená členov družiny, ku ktorým priraďuje všetky vlastnosti, podľa toho pre koho je daná vlastnosť najviac výstižná. Následne si každý pozrie aké vlastnosti mu ostatní pridelili. Môže nasledovať diskusia o tom, ktoré vlastnosti sú podľa nich dobré a chcú ich rozvíjať a ktoré by naopak nechceli a chcú na sebe pracovať, aby ich nejako obmedzili.

Citový rozvoj

 • Kreativita duše – pripravte si čo najviac výtvarných pomôcok, nech nikto nie je obmedzený. Túto aktivitu si môžete vyskúšať aj vonku aj vnútri. Na začiatku si všetci zatvoria oči. Buď pomocou hudby alebo prečítaním nejakého textu zaveďte ich do hĺbky svojej duše. Nechajte čas nech sa tam každý poriadne poprechádza. Keď už budú poprechádzaní, dajú svoje dojmy na papier. Ak máte hudbu po ruke, nechajte ju celý čas hrať a či ju máte alebo nie skúste sa počas toho nebaviť, až keď budú mať všetci svoje dielo hotové. Bolo by fajn sa následne o ich dielach pobaviť. Napríklad podľa použitých farieb môžete vycítiť, či je váš člen skôr taký jemný typ alebo práve naopak energický, či je skôr pozitívnejší alebo negatívnejší. Takisto sa môžete porozprávať a vyjadrovaní nejakých vnútorných pocitov cez umenie, či sa radšej vyjadria na rovinu alebo svoje city držia v sebe a pomáha im práve vyjadriť sa nejako umelecky – tvorivosť (intelekt), charakter (vyjadrenie svojej identity, postoju k životu), citový rozvoj (vyjadrenie citov).
 • Komunikačné schopnosti – pripravte si slová alebo slovné spojenia (alebo napríklad názvy filmov, slávnych osobností, miest, …), rozdeľte sa do dvojíc, vždy dvojica, ktorá je na ťahu si určí kto háda a kto predvádza. Za minútu musia uhádnuť čo najviac. Potom pokračuje ďalšia dvojica. Hrá sa viacero kôl. Jedno kolo trvá kým sa neminú všetky slová/slovné spojenia. V prvom kole sa vysvetľuje ústne (nesmie sa použiť základ slova samozrejme). V druhom kole sa opäť zamiešajú všetky papieriky a už sa môže iba ukazovať, nesmú sa používať ani žiadne zvuky ani predmety. V treťom kole sa používa na vysvetlenie iba jedno slovo, nesmie sa už ani ukazovať ani nijako radiť. Môžete si vyskúšať opäť všelijaké obmeny, vďaka ktorým sa naučíte, čím človek všetkým komunikuje – pri hovorení sa nemôžu používať slovesá, pri ukazovaní môžete používať iba mimiku alebo iba ruky (gestikulácia), hádajúci si zapchá uši a ten čo mu predvádza iba šepká (odčítanie z pier). Ak chceme zapojiť aj ďalší rozvoj, napíšte na papieriky city, pocity. Opäť si môžete podiskutovať, ako najčastejšie vyjadrujeme pocity, ako veľmi spraví, keď správne komunikujeme (používanie účinných slov, zapojenie gestiky a mimiky, ktoré podporia to, čo hovoríme) – sociálny rozvoj (komunikácia, spolupráca), citový rozvoj (vyjadrovanie, poznávanie citov).

Intelektuálny rozvoj

 • Informačný súboj – rozdeľte sa na dve až viac skupín. Každá skupina dostane nejaký článok, z ktorého si má za minútu čo najviac zapamätať. Po minúte odložíte zdroj informácií a striedajú sa skupiny, každá povie nejakú informáciu, čo si zapamätala a takto sa striedajú, až dokým jedna skupina nebude vedieť nič povedať. Môžete vyskúšať všelijaké varianty obtiažnosti (budú mať menej času a viac textu, v skupine budú iba dvaja, …) a hlavne vyberte si dobrú tému, keďže týmto spôsobom sa dajú naučiť nové veci. Napríklad články o rôznych náboženstvách (náboženská tolerancia – ako môžeme byť reálne tolerantný k niečomu o čom nič nevieme?), články o zdravej výžive, o ochrane prírody alebo nejakých prírodných zaujímavostiach Slovenska, o biológii človeka.
 • Vedomostný kvíz – spravte si tabuľku s témami a pripravte si otázky z daných tém od najľahších po tie ťažšie. Súťažte buď po skupinkách alebo ako jednotlivci. Ten kto je na rade si z tabuľky vyberie tému a z nej otázku za nejaký počet bodov (za najnáročnejšie otázky je najviac bodov), na zodpovedanie otázky má 30 sekúnd, za správnu odpoveď získa daný počet bodov. Ak však nevie odpoveď alebo odpovie nesprávne, môžu odpovedať aj ostatní. Kto odpovie správne získava body, za koľko bola tá otázka. Vyberte si zaujímavé témy a zahrajte sa na moderátora, nejako to oživte, nech to nie je iba suchý kvíz, ale nech sa naozaj naučíte nové informácie a pri tom aj zabavíte.
 • Telefón textu – podávame si informácie ako pri klasickom detskom telefóne, ale na začiatku prvému prečítame text. On musí z toho textu čo najviac posunúť druhému a takto to ide až po posledného. Posledný nemusí povedať celý text,  musí však správne odpovedať na otázky týkajúce sa textu – komunikácia, práca s informáciami.
 • Ďalší variant telefónu – prvý si prečíta nejakú informáciu. Druhému ju však môže iba ukázať, druhý ju môže tretiemu iba nakresliť, tretí štvrtému opisuje, čo bolo na obrázku. Môžete si ešte nejaké takéto varianty vymyslieť a posledný už len zapisuje informácie. Rozostavte sa do veľkého kruhu, nech sa vždy ten čo dostal práve informáciu musel dostaviť k tomu ďalšiemu. Cieľom je za stanovený čas získať čo najviac informácií. Môže to hrať niekoľko tímov proti sebe.
 • Získanie práce – cieľom každého je čo najrýchlejšie získať prácu, ktorú môže získať iba cez pohovor, ktorý absolvuje so zamestnávateľom danej firmy. Najskôr sa však musí pripraviť v škole (nejaký text, z ktorého si musia spracovať podstatné info) – medicína, IT, herectvo, pedagogika, umenie, mechanika, … So získanými informáciami musia preukázať svoju šikovnosť a pekne sa odprezentovať, aby ich zamestnávateľ prijal. Pokiaľ sa im to nepodarí na prvýkrát, musia sa vrátiť do školy.
 • Ujdi z klubovne – Aktivita na štýl escape room. Radca ešte pred začatím družinovky pripraví úlohy do klubovne. Účastníci majú nejaký časový limit na to, aby našli úlohy, splnili ich a dostali sa z klubovne (nájsť kód, čo odomkne dvere, alebo kľúč, alebo vyriešiť nejakú záhadu)
 • Rozprávanie na tému – táto aktivita trochu preverí aj vaše herecké a improvizačné schopnosti. Vymyslite úplne hocijaké témy (lesné zvieratá, vynález padáku, nejaký šport, média, hudba baroka, …). Ten kto je na rade si náhodne vytiahne tému a musí o nej 1 minútu plynule rozprávať. Nejde o to, či hovorí pravdivé fakty, ale treba naozaj súvislo hovoriť. Čas na prípravu nie je žiadny (môže byť tak 10 sekúnd na rozdýchanie a psychickú prípravu…). Prípadne jednoduchšia verzia – téma sa losuje, keď predchádzajúci rečník začína svoj prejav.
 • Cvičenie plynulého rozprávania – každý vymyslí niekoľko absurdných slovných spojení, ktoré napíše na papieriky. Nikomu ich nesmie prezradiť. Všetky papieriky sa dajú do jednej kopy a zamiešajú sa. Každý kto je na rade si vytiahne jeden papierik so slovným spojením. Jeho úlohou je počas 1 minúty rozprávať úplne čokoľvek s použitím tohto slovného spojenia. Po uplynutí času ostatní hádajú, aké bolo to slovné spojenie, ktoré si vytiahol. Ak to neuhádnu, získava tento hráč bod. Môže sa hrať niekoľko kôl a ako obmena sa môžu pridať k tomu ešte témy, na ktoré musia hráči rozprávať.
 • Skladanie slov z písmenok – krátka aktivitka na rozcvičenie mozgových závitov. Na papier niekto napíše slovné spojenie a následne každý vymýšľa čo najviac rôznych slov, ktoré sa dajú poskladať z písmen slovného spojenia napísaného na papieri.
 • Veľké pexeso – na nejaké väčšie priestranstvo alebo do dvoch miestností sa rozmiestnia “pexesové kartičky”. Môžete použiť akúkoľvek tému (napr. rozprávky: dvojice Pat a Mat, Bob a Bobek, …, Skautskú: ambulančný uzol a obrázok ambulančného uzla, 1. bod sk. zákona a Skaut je čestný, …). Hráči hrajú vo dvojici, pričom každý z dvojice sa môže pohybovať iba vo svojom revíry, čiže v priestore kde je jedna polovica týchto pexesových kartičiek. Komunikovať spolu môžu na stretávacej čiare uprostred týchto území. Ich úlohou je pospájať za daný čas čo najviac dvojíc.

Duchovný rozvoj

 •  Cesta bez možnosti vrátiť sa späť – tato aktivita má viacero variant.
  • k dispozícií máš 100 hodín života. Začiatok môže byť napríklad na začiatku schodištia. Od dola až hore rozmiestnené rôzne udalosti s časom, koľko ktorá asi zaberá (škola – 15 hod., koncert kapely – 2 hod., spánok – 1 hod., rodina – 20 hod., …). Úlohou každého je prejsť celým schodišťom a použiť svojich 100 hodín tak ako chce, ale nesmie sa vrátiť. Takže keď si už raz vezme zo svojho času nejakú čiastku už sa to nedá prepisovať. Pointa je rozmýšľať na čo chce človek naozaj využívať čas, lebo sa môže stať že príliš veľa času strávi s vecami, ktoré pre neho vôbec nie sú podstatné, iba si v daný moment neuvedomuje, že toho času mu už veľa nezostáva na veci, ktoré sú pre neho podstatné. Na záver môže byť diskusia aj o tom, či sa rozhodovali na základe svojho života alebo podľa toho, čo si myslia, že je správne a či sa to zhoduje s tým, aký život žijú.
  • namiesto času si človek vyberá svoje dôležité hodnoty v živote. Na ceste je rozmiestnených asi 50 hodnôt v obálkach (jedlo, spánok, viera, rodina, vzdelanie, …) ale každý si môže zobrať iba 5. Tiež sa nesmie vracať. Pri tejto aktivite sa poukazuje na to, že v živote tiež stojíme pred ťažkými rozhodnutiami, či už ako využiť čas alebo aké hodnoty dominujú pri nejakých životných situáciach. Vždy máme možnosť rozhodnúť sa slobodne, ale sloboda by vždy mala stáť na pevných životných hodnotách, aby viedla ku skutočnému šťastiu. Zamyslite sa nad tým, či by si rozdielne vybrali, keby si mali vyberať podľa toho, ako to v skutočnosti je, alebo ako by chceli, aby to bolo.
 • Krajina čarodejnice – prechádzate krajinou čarodejnice, ktorá v nej žije sama a nenávidí nič živé. Všetko čo sa hýbe je živé a ona ľahko rozhoduje o živote. Každý má svoju sviečku, s ktorou sa pohybuje po tejto krajine, ktorá je jeho životom. Vždy keď čarodejnica zazrie akýkoľvek pohyb, dotyčnému sfúkne sviečku a už sa nesmie ani pohnúť. Môžu ho zachrániť ostatní spolupútnici, tým, že mu zapália sviečku od svojej. Takže najlepšie je keď táto aktivita je večer za tmy, osvetlíte sviečkami iba krajinu čarodejnice a plus každý má svoju vlastnú sviečku. Na tomto území umiestnite niekoľko kruhov, kam nemá čarodejnica dosah, takže ten, čo je v kruhu sa môže hýbať aj keď ho čarodejnica vidí. V kruhoch sú zamyslenia, otázky, na ktoré si píšu odpovede. V kruhu môže byť iba jeden/dvaja (podľa množstva zúčastnených). Čarodejnica sa celý čas prechádza pomaly po svojej krajine. čo všetko sa dá použiť:  Kto som? Kam smerujem? V čo verím? Aké sú moje životné ciele? Čo má pre mňa skutočnú cenu? Aké sú moje hodnoty podľa ktorých žijem? Žijem naozaj svoje hodnoty? Som zo svojím doterajším životom spokojný? Prečo som tu? Som slobodný? Čo pre mňa znamená rodina, priatelia, nepriatelia? Kto je pre mňa Boh? Žijem svoj život pre druhých alebo pre seba? Aký chcem byť a aký v skutočnosti som? Čo je zmyslom života? Za ktoré veci v mojom živote som vďačný? Som dobrým človekom? Pomôcky: efektná silná hudba (z mojich spomienok pre inšpiráciu https://www.youtube.com/watch?v=pFS4zYWxzNA), zaujímavé obrázky, citáty, reálne predmety týkajúce sa nejakej témy(zrkadlá:))
 • Som idolom? – vhodné použiť aj cez deň, na obyčajnú družinovku. Niekde vnútri alebo vonku rozmiestni životopisy nejakých inšpiratívnych ľudí (svätých, Ghándí, dalajláma, pápež, …), významných ľudí (Obama, Mária Terézia, Ľudovít XIV., Beethoven, Eistein, …), súčasné hviezdy (Katy Perry, Johny Depp, Nela Pocisková, …), kontroverzné postavy (Hitler, Pilát, Tiso, …), neznámy ľudia, ktorí niečo výnimočné robili/robia. Najprv si každý prečíta čo najviac životopisov. Každý dostane papier, na ktorý si napíše svoj životopis, taký aký by chceli aby bol po ich smrti.  Zamyslenie – robíme veci, aby sme boli slávny alebo sme slávny, pretože robíme veci dobre?

Sociálny rozvoj

 • Naháňačka na spoluprácu – skupina naháňajúcich vs. skupina utekajúcich, ktorí sa majú šancu nejako navzájom oslobodzovať, napr. dotykom, preskočením, podlezením, atď.
 • Komunikačné schopnosti – pripravte si slová alebo slovné spojenia (alebo napríklad názvy filmov, slávnych osobností, miest, …), rozdeľte sa do dvojíc, vždy dvojica, ktorá je na ťahu si určí kto háda a kto predvádza. Za minútu musia uhádnuť čo najviac. Potom pokračuje ďalšia dvojica. Hrá sa viacero kôl. Jedno kolo trvá kým sa neminú všetky slová/slovné spojenia. V prvom kole sa vysvetľuje ústne (nesmie sa použiť základ slova samozrejme). V druhom kole sa opäť zamiešajú všetky papieriky a už sa môže iba ukazovať, nesmú sa používať ani žiadne zvuky ani predmety. V treťom kole sa používa na vysvetlenie iba jedno slovo, nesmie sa už ani ukazovať ani nijako radiť. Môžete si vyskúšať opäť všelijaké obmeny, vďaka ktorým sa naučíte, čím človek všetkým komunikuje – pri hovorení sa nemôžu používať slovesá, pri ukazovaní môžete používať iba mimiku alebo iba ruky (gestikulácia), hádajúci si zapchá uši a ten čo mu predvádza iba šepká (odčítanie z pier). Ak chceme zapojiť aj ďalší rozvoj, napíšte na papieriky city, pocity. Opäť si môžete podiskutovať, ako najčastejšie vyjadrujeme pocity, ako veľmi spraví, keď správne komunikujeme (používanie účinných slov, zapojenie gestiky a mimiky, ktoré podporia to, čo hovoríme) – sociálny rozvoj (komunikácia, spolupráca), citový rozvoj (vyjadrovanie, poznávanie citov).
 • Telefón textu – podávame si informácie ako pri klasickom detskom telefóne, ale na začiatku prvému prečítame text. On musí z toho textu čo najviac posunúť druhému a takto to ide až po posledného. Posledný nemusí povedať celý text,  musí však správne odpovedať na otázky týkajúce sa textu – komunikácia, práca s informáciami.
 • Ďalší variant telefónu – prvý si prečíta nejakú informáciu. Druhému ju však môže iba ukázať, druhý ju môže tretiemu iba nakresliť, tretí štvrtému opisuje, čo bolo na obrázku. Môžete si ešte nejaké takéto varianty vymyslieť a posledný už len zapisuje informácie. Rozostavte sa do veľkého kruhu, nech sa vždy ten čo dostal práve informáciu musel dostaviť k tomu ďalšiemu. Cieľom je za stanovený čas získať čo najviac informácií. Môže to hrať niekoľko tímov proti sebe.
 • Nájdite si informácie o významných ľuďoch, podľa ktorých sa nazývajú ulice v okolí vašej klubovne. Pripravte si zopár otázok, na ktoré budú vaši členovia hľadať odpoveď medzi ľuďmi na ulici formou ankety. Ich cieľom bude získať aj správnu odpoveď, ale aj sa opýtať čo najviac ľudí. Spolu si vyhodnoťte anketu – sociálny rozmer (komunikácia, vlastenectvo, občianstvo).
 • Máš šikovnú družinu a chceš pomôcť aj im aj sebe? nechaj ich zahrať sa na radcov. Za úlohu bude mať každý vymyslieť hru. Pred tým však napíš na papieriky rôzne podmienky, rozdelené na 3 skupiny – 1. materiál/pomôcky (nožnice, temperky, rebrík, kladivo, gitara, baterka, …), 2. typ hry (behačka, sedavá, dumavá, …) 3. cieľ hry(naučiť sa niečo nové, zoznamovačka, overenie si skautských zručností, …). Z každej si náhodne vylosujú jedno. Následne majú nejakých 15 minút, aby vymysleli hry pre vašu družinu so zapojením vecí, ktoré si vytiahli. Potom každý odprezentuje svoju hru a ktorá sa bude najviac všetkým páčiť, tú si hneď aj zahrajte – tvorivosť, samostatnosť, iniciatíva (charakter), sociálny rozmer (vedenie skupiny, tolerancia k druhým – dať priestor druhému k sebarealizácii).
 • Služba – vymysli typ služby, ktorý sa tvojej družine bude najviac pozdávať. Ak sú tvorivé typy, tak nech vymyslia program na vianočnú besiedku pre dôchodcov alebo nacvičia hudobné číslo do nemocnice, ak sú skôr zruční nech si vymyslia niečo čím by skrášlili okolie, spravte súťaž, kto dlhodobo splní nejaké stanovené body v službe (bude doma pomáhať, umývať riady, vysávať, upratovať v klubovni a jej okolie, dať si nejakú vlastnú službu – doučovať niekoho, starať sa o niekoho, starať sa o okolie svojho domu, …). Aspoň raz za dva mesiace dbaj na to, aby ste spravili niečo zo služby (sociálny rozvoj), no okrem toho môžeš pekne odsledovať charakter svojich členov, či sú skôr sociálne založení a dokážu byť na pomoci druhým nielen fyzicky, ale aj psychicky alebo práca s ľuďmi vôbec nie je pre nich a radšej natrú plot či opravia lavičky. Možno niekto práve vďaka službe zistí aké povolanie by ho bavilo.
 • Politický deň (program skôr na tábor pre všetkých) – vymyslite si tri alebo aj viac politických strán s ich programom (napr. jednu pravicovú, druhú ľavicovú a tretiu takú strednú a niektorú viac konzervatívnu/liberálnu). Vyberte spomedzi starších zastupiteľov týchto strán. Každá strana si vymyslí nejaký reálny program, ktorý sa bude hodiť ku popisu ich strany (napr. liberálna strana si dá do programu disko v plavkách). Všetci ostatní sú občania. Najlepšie je, keď každému vytvoríte nejakú úlohu (napr. si katolícky kňaz, si feministka, si robotník, …). Doobeda si musia politické strany ku sebe všelijakou propagáciou nabrať čo najviac voličov, pretože poobede sa odohrajú voľby. Politická strana, ktorá získa vo voľbách najviac hlasov poobede realizuje svoj program. Skúste sa inšpirovať čo najviac realitou (napr. že sa nejaký populista stane diktátorom po tom ako ho zvolia, …) – sociálny rozmer – občianstvo.
 • Skladanie origamov – dvojica má za úlohu poskladať origami. Iba jeden z dvojice však vidí návod a ten zase nesmie používať ruky.
 • Viazanie uzlov – dvojica dostane jednu uzlovačku. Každý chytí jednou rukou jeden koniec. Druhú ruku nesmie používať. Dvojica má za úlohu čo najrýchlejšie a najlepšie zaviazať základné alebo aj iné uzly – sociálny rozvoj + skautské zručnosti.
 • Ponorka – účastníci sa nachádzajú v ponorke, ktorá sa začala kaziť. Ich cieľom je dostať sa v zdraví až na hladinu, ktorá je ešte ale poriadne ďaleko (60 minút). Každé 2 minúty sa niečo pokazí a cieľom účastníkov je spolupracovať tak, aby stíhali všetky kaziace sa veci opravovať. Na ponorke sú 3 miestnosti, ktoré majú úroveň poškodenia od 1 do 10. Úroveň poškodenia sa znižuje tak, že tam príde účastník a počká tam vopred stanovený čas (povie číslo 1-6 koľko chce čakať minút, hodí si kockou, pokiaľ padlo <= tak znížil poškodenie, pokiaľ >, tak nezníži, ale aj tak čaká). Okrem úrovne poškodenia sa môže každé 2 minúty zablokovať vchod do miestnosti. Vtedy sú opravujúci uväznení a musia počkať, kým ich niekto z vonku oslobodí splnením špeciálnej úlohy. Posledná vec, čo sa môže stať je prasknutie trupu ponorky. To sa vyhlasuje dopredu a musí byť upravené špeciálnou zložitou úlohou pre viac ľudí, kým nastane. Aktivita je pre viacej ľudí, je potrebné mať dopredu vymyslené úlohy a čo sa stane v ktorej minúte. Téma sa dá ľubovoľne meniť (napr. silná búrka na tábore sfukuje stany).