Herník

V tejto sekcii môžete nájsť ukážku rôznych aktivít a rovnako aj inšpiráciu pri tvorbe vlastného programu. Užitočnými zdrojmi inšpirácie sú aj webstránky Hranostaj, SkautiNaNetu, SkautskyRadca či aplikácia Rádcoherník.

Obsah herníka

Telesný rozvoj

 • Naháňačka na spoluprácu – skupina naháňajúcich vs. skupina utekajúcich, ktorí sa majú šancu nejako navzájom oslobodzovať, napr. dotykom, preskočením, podlezením, atď.
 • Stavanie pyramíd – súťaž medzi tímami, v každom tíme je aspoň 5 ľudí. Cieľom je “postaviť čo najviac pyramíd”. Jedna pyramída má 5 poschodí. Prvé poschodie má 5 tehličiek, 2. štyri, 3. tri, 4. dve a 5. jedno. Na získanie 1. poschodia musia piati bežať, pričom štyria majú zavreté oči a iba jeden ich vedie. Na získanie 2. poschodia bežia štyria, traja sa postavia rozkročmo a posledný ich musí podliezť, potom sa postaví pred prvého a podlieza posledný a takto sa striedajú. Na získanie 3. poschodia bežia traja, dvaja nejakým spôsobom nesú tretieho, ale musia ho naozaj niesť obaja naraz (nie že jeden ho odnesie na chrbte a druhý bude bežať). Na získanie 4. poschodia bežia dvaja a navzájom sa preskakujú. Na získanie 5. poschodia ide iba jeden a musí jednoducho šprintovať. Určí sa jedna čiara, na ktorej sa nachádzajú všetky tímy, od nej cca 25 metrov druhá čiara, ku ktorej sa beží. Beží sa určeným spôsobom tam aj naspäť (pre menej zdatných iba tam, naspäť sa beží). Je na tíme akú taktiku si určí, môžu behať aj viacerí z tímu naraz a môže sa budovať aj viacero pyramíd naraz. Pyramídy si môžu iba jednoducho kresliť na papier alebo si reálne stavať z nejakých kociek alebo lega. Pri menších družinách si môžete podmienky upraviť, že si pyramídy zmenšíte – fyzická zdatnosť, spolupráca a vedenie skupiny (sociálny rozmer).
 • Naučiť sa spolu nové športy (letné – ringo, frisbee, lacrosse, … zimné – bežky, korčuľovanie, …), alebo si vytvorte vlastný :).
 • Vymyslite si nejakú družinovú výzvu – za isté obdobie niečo nabehať, nacvičiť, naplávať + zdravšie sa stravovať a celkovo dbať na životný štýl (dostatok spánku, dostatok pohybu počas dňa, obmedziť počítač, mobilovanie), chodiť do prírody.
 • Prekážková dráha (beh, skok do diaľky, hod diskom, triafanie niekam niečím, skákanie na švihadle, prerúčkovanie, …) – zmerať si na jednej družinovke čas a zaznamenať celkový výkon a dať si obdobie (mesiac, dva), za ktoré sa musia zlepšiť.
 • “Postihnutá naháňačka”– určí sa jeden naháňajúci, naháňanie sa posúva. Chytený sa musí držať ľavou rukou zasiahnutého miesta a pravou rukou chytá ďalej. Keď je druhý krát chytený, drží sa už aj pravou rukou miesta, kde ho chytili druhý krát. Ruku môže použiť iba keď už má niekoho na dosah. Pri treťom raze už vypadáva. Hra sa dá hrať aj v malom uzavretom priestore a ako obmenu použijete myšacie kroky a keď už na chytanie nemáte ruky, použijete telo (hlavu, rameno, …).
 • Spoznávanie výživových hodnôt potravín – vyberte si niekoľko rôznych potravín, ktoré budú vyložené na stole (tvaroh, mlieko, jogurt, šunka, hrášok, kukurica, chilli, ovocie, zelenina, čokoláda, ovsáky, strukoviny, …). Každý súťažiaci má za úlohu si vždy vybrať iba jednu potravinu, ktorá obsahuje zadanú výživovú hodnotu. Napr. zjedzte potravinu, ktorá obsahuje najviac bielkovín. Kto uhádne najviac, vyhráva.

Rozvoj charakteru

 • Kreativita duše – pripravte si čo najviac výtvarných pomôcok, nech nikto nie je obmedzený. Túto aktivitu si môžete vyskúšať aj vonku aj vnútri. Na začiatku si všetci zatvoria oči. Buď pomocou hudby alebo prečítaním nejakého textu zaveďte ich do hĺbky svojej duše. Nechajte čas nech sa tam každý poriadne poprechádza. Keď už budú poprechádzaní, dajú svoje dojmy na papier. Ak máte hudbu po ruke, nechajte ju celý čas hrať a či ju máte alebo nie skúste sa počas toho nebaviť, až keď budú mať všetci svoje dielo hotové. Bolo by fajn sa následne o ich dielach pobaviť. Napríklad podľa použitých farieb môžete vycítiť, či je váš člen skôr taký jemný typ alebo práve naopak energický, či je skôr pozitívnejší alebo negatívnejší. Takisto sa môžete porozprávať a vyjadrovaní nejakých vnútorných pocitov cez umenie, či sa radšej vyjadria na rovinu alebo svoje city držia v sebe a pomáha im práve vyjadriť sa nejako umelecky.
 • Máš šikovnú družinu a chceš pomôcť aj im aj sebe? nechaj ich zahrať sa na radcov. Za úlohu bude mať každý vymyslieť hru. Pred tým však napíš na papieriky rôzne podmienky, rozdelené na 3 skupiny – 1. materiál/pomôcky (nožnice, temperky, rebrík, kladivo, gitara, baterka, …), 2. typ hry (behačka, sedavá, dumavá, …) 3. cieľ hry(naučiť sa niečo nové, zoznamovačka, overenie si skautských zručností, …). Z každej si náhodne vylosujú jedno. Následne majú nejakých 15 minút, aby vymysleli hry pre vašu družinu so zapojením vecí, ktoré si vytiahli. Potom každý odprezentuje svoju hru a ktorá sa bude najviac všetkým páčiť, tú si hneď aj zahrajte – tvorivosť, samostatnosť, iniciatíva (charakter), sociálny rozmer (vedenie skupiny, tolerancia k druhým – dať priestor druhému k sebarealizácii).
 • Spoznávanie svojich kladných a záporných stránok – každý má papier so srdiečkom, napíše si tam meno a ostatní anonymne píšu do srdiečka dobré stránky toho druhého, čo majú na ňom radi, prečo si ho vážia a von to záporné – charakter, city, vnímanie druhých, prežitie aj ich horších stránok (sociálny rozvoj).
 • Dražba vlastností– spíš si čo najviac pozitívnych vlastností. Následne sa budú dražiť- vyberieš jednu vlastnosť, následne si každý musí rozmyslieť, či je to vlastnosť, ktorá mu chýba a naozaj by ju chcel. Tí, čo sa prihlásia do dražby musia argumentovať, prečo danú vlastnosť naozaj potrebujú. Ty a ostatní nezaradení potom vyhodnocujú, kto danú vlastnosť získava (kto ju najviac potrebuje)
 • Odhad ľudí:
  • pri novej skupinke – na papieriky napíš nejaké základné charakteristiky ľudí (introvert, extrovert, zabávač, intelektuál, …), Každý dostane papieriky so všetkými tými charaktermi a jeho úlohou je zbaviť sa ich a to tak, že ich prilepí jednotlivo na niekoho, o kom si mysli, že ho daná vlastnosť vystihuje (na konci môže byť diskusia, či človeka dobre ostatní odhadli alebo iba tak pôsobí na prvý dojem a skutočnosť je iná.
  • pre starých známych – napíš čo najväčší zoznam rôznych vlastností. Môžu byť po kope alebo niekde porozmiestňované. Každý si napíše na papier mená členov družiny, ku ktorým priraďuje všetky vlastnosti, podľa toho pre koho je daná vlastnosť najviac výstižná. Následne si každý pozrie aké vlastnosti mu ostatní pridelili. Môže nasledovať diskusia o tom, ktoré vlastnosti sú podľa nich dobré a chcú ich rozvíjať a ktoré by naopak nechceli a chcú na sebe pracovať, aby ich nejako obmedzili.

Citový rozvoj

 • Kreativita duše – pripravte si čo najviac výtvarných pomôcok, nech nikto nie je obmedzený. Túto aktivitu si môžete vyskúšať aj vonku aj vnútri. Na začiatku si všetci zatvoria oči. Buď pomocou hudby alebo prečítaním nejakého textu zaveďte ich do hĺbky svojej duše. Nechajte čas nech sa tam každý poriadne poprechádza. Keď už budú poprechádzaní, dajú svoje dojmy na papier. Ak máte hudbu po ruke, nechajte ju celý čas hrať a či ju máte alebo nie skúste sa počas toho nebaviť, až keď budú mať všetci svoje dielo hotové. Bolo by fajn sa následne o ich dielach pobaviť. Napríklad podľa použitých farieb môžete vycítiť, či je váš člen skôr taký jemný typ alebo práve naopak energický, či je skôr pozitívnejší alebo negatívnejší. Takisto sa môžete porozprávať a vyjadrovaní nejakých vnútorných pocitov cez umenie, či sa radšej vyjadria na rovinu alebo svoje city držia v sebe a pomáha im práve vyjadriť sa nejako umelecky – tvorivosť (intelekt), charakter (vyjadrenie svojej identity, postoju k životu), citový rozvoj (vyjadrenie citov)
 • Komunikačné schopnosti – pripravte si slová alebo slovné spojenia (alebo napríklad názvy filmov, slávnych osobností, miest, …), rozdeľte sa do dvojíc, vždy dvojica, ktorá je na ťahu si určí kto háda a kto predvádza. Za minútu musia uhádnuť čo najviac. Potom pokračuje ďalšia dvojica. Hrá sa viacero kôl. Jedno kolo trvá kým sa neminú všetky slová/slovné spojenia. V prvom kole sa vysvetľuje ústne (nesmie sa použiť základ slova samozrejme). V druhom kole sa opäť zamiešajú všetky papieriky a už sa môže iba ukazovať, nesmú sa používať ani žiadne zvuky ani predmety. V treťom kole sa používa na vysvetlenie iba jedno slovo, nesmie sa už ani ukazovať ani nijako radiť. Môžete si vyskúšať opäť všelijaké obmeny, vďaka ktorým sa naučíte, čím človek všetkým komunikuje – pri hovorení sa nemôžu používať slovesá, pri ukazovaní môžete používať iba mimiku alebo iba ruky (gestikulácia), hádajúci si zapchá uši a ten čo mu predvádza iba šepká (odčítanie z pier). Ak chceme zapojiť aj ďalší rozvoj, napíšte na papieriky city, pocity. Opäť si môžete podiskutovať, ako najčastejšie vyjadrujeme pocity, ako veľmi spraví, keď správne komunikujeme (používanie účinných slov, zapojenie gestiky a mimiky, ktoré podporia to, čo hovoríme) – sociálny rozvoj (komunikácia, spolupráca), citový rozvoj (vyjadrovanie, poznávanie citov).

Intelektuálny rozvoj

 • Informačný súboj – rozdeľte sa na dve až viac skupín. Každá skupina dostane nejaký článok, z ktorého si má za minútu čo najviac zapamätať. Po minúte odložíte zdroj informácií a striedajú sa skupiny, každá povie nejakú informáciu, čo si zapamätala a takto sa striedajú, až dokým jedna skupina nebude vedieť nič povedať. Môžete vyskúšať všelijaké varianty obtiažnosti (budú mať menej času a viac textu, v skupine budú iba dvaja, …) a hlavne vyberte si dobrú tému, keďže týmto spôsobom sa dajú naučiť nové veci. Napríklad články o rôznych náboženstvách (náboženská tolerancia – ako môžeme byť reálne tolerantný k niečomu o čom nič nevieme?), články o zdravej výžive, o ochrane prírody alebo nejakých prírodných zaujímavostiach Slovenska, o biológii človeka.
 • Vedomostný kvíz – spravte si tabuľku s témami a pripravte si otázky z daných tém od najľahších po tie ťažšie. Súťažte buď po skupinkách alebo ako jednotlivci. Ten kto je na rade si z tabuľky vyberie tému a z nej otázku za nejaký počet bodov (za najnáročnejšie otázky je najviac bodov), na zodpovedanie otázky má 30 sekúnd, za správnu odpoveď získa daný počet bodov. Ak však nevie odpoveď alebo odpovie nesprávne, môžu odpovedať aj ostatní. Kto odpovie správne získava body, za koľko bola tá otázka. Vyberte si zaujímavé témy a zahrajte sa na moderátora, nejako to oživte, nech to nie je iba suchý kvíz, ale nech sa naozaj naučíte nové informácie a pri tom aj zabavíte.
 • Telefón textu – podávame si informácie ako pri klasickom detskom telefóne, ale na začiatku prvému prečítame text. On musí z toho textu čo najviac posunúť druhému a takto to ide až po posledného. Posledný nemusí povedať celý text,  musí však správne odpovedať na otázky týkajúce sa textu – komunikácia, práca s informáciami.
 • Ďalší variant telefónu – prvý si prečíta nejakú informáciu. Druhému ju však môže iba ukázať, druhý ju môže tretiemu iba nakresliť, tretí štvrtému opisuje, čo bolo na obrázku. Môžete si ešte nejaké takéto varianty vymyslieť a posledný už len zapisuje informácie. Rozostavte sa do veľkého kruhu, nech sa vždy ten čo dostal práve informáciu musel dostaviť k tomu ďalšiemu. Cieľom je za stanovený čas získať čo najviac informácií. Môže to hrať niekoľko tímov proti sebe.
 • Získanie práce – cieľom každého je čo najrýchlejšie získať prácu, ktorú môže získať iba cez pohovor, ktorý absolvuje so zamestnávateľom danej firmy. Najskôr sa však musí pripraviť v škole (nejaký text, z ktorého si musia spracovať podstatné info) – medicína, IT, herectvo, pedagogika, umenie, mechanika, … So získanými informáciami musia preukázať svoju šikovnosť a pekne sa odprezentovať, aby ich zamestnávateľ prijal. Pokiaľ sa im to nepodarí na prvýkrát, musia sa vrátiť do školy.
 • Ujdi z klubovne – Aktivita na štýl escape room. Radca ešte pred začatím družinovky pripraví úlohy do klubovne. Účastníci majú nejaký časový limit na to, aby našli úlohy, splnili ich a dostali sa z klubovne (nájsť kód, čo odomkne dvere, alebo kľúč, alebo vyriešiť nejakú záhadu)
 • Rozprávanie na tému – táto aktivita trochu preverí aj vaše herecké a improvizačné schopnosti. Vymyslite úplne hocijaké témy (lesné zvieratá, vynález padáku, nejaký šport, média, hudba baroka, …). Ten kto je na rade si náhodne vytiahne tému a musí o nej 1 minútu plynule rozprávať. Nejde o to, či hovorí pravdivé fakty, ale treba naozaj súvislo hovoriť. Čas na prípravu nie je žiadny (môže byť tak 10 sekúnd na rozdýchanie a psychickú prípravu…). Prípadne jednoduchšia verzia – téma sa losuje, keď predchádzajúci rečník začína svoj prejav.
 • Cvičenie plynulého rozprávania – každý vymyslí niekoľko absurdných slovných spojení, ktoré napíše na papieriky. Nikomu ich nesmie prezradiť. Všetky papieriky sa dajú do jednej kopy a zamiešajú sa. Každý kto je na rade si vytiahne jeden papierik so slovným spojením. Jeho úlohou je počas 1 minúty rozprávať úplne čokoľvek s použitím tohto slovného spojenia. Po uplynutí času ostatní hádajú, aké bolo to slovné spojenie, ktoré si vytiahol. Ak to neuhádnu, získava tento hráč bod. Môže sa hrať niekoľko kôl a ako obmena sa môžu pridať k tomu ešte témy, na ktoré musia hráči rozprávať.
 • Skladanie slov z písmenok – krátka aktivitka na rozcvičenie mozgových závitov. Na papier niekto napíše slovné spojenie a následne každý vymýšľa čo najviac rôznych slov, ktoré sa dajú poskladať z písmen slovného spojenia napísaného na papieri.
 • Veľké pexeso – na nejaké väčšie priestranstvo alebo do dvoch miestností sa rozmiestnia “pexesové kartičky”. Môžete použiť akúkoľvek tému (napr. rozprávky: dvojice Pat a Mat, Bob a Bobek, …, Skautskú: ambulančný uzol a obrázok ambulančného uzla, 1. bod sk. zákona a Skaut je čestný, …). Hráči hrajú vo dvojici, pričom každý z dvojice sa môže pohybovať iba vo svojom revíry, čiže v priestore kde je jedna polovica týchto pexesových kartičiek. Komunikovať spolu môžu na stretávacej čiare uprostred týchto území. Ich úlohou je pospájať za daný čas čo najviac dvojíc
 • Kritické myslenie– rozdeľte sa na 2 skupiny. Každá si vyberie ľubovoľnú tému, na ktorú si pripraví napr. 10 faktov, z toho 5 pravdivých a 5 nepravdivých, ktoré si môže vymyslieť (k pravdivým faktom treba uviesť aj zdroje, k nepravdivým si ich môžu vymyslieť). Po uplynutí času na prípravu si skupiny navzájom odprezentujú fakty. Druhá skupina háda, ktorý fakt je pravda a ktorý vymyslený. Následne je diskusia o tom na základe čoho, kto určil daný fakt za pravdivý. A to sa týka aj čerpania zo zdrojov, prečo daný zdroj považovali za pravdivý a spoľahlivý

Duchovný rozvoj

 •  Cesta bez možnosti vrátiť sa späť – tato aktivita má viacero variant.
  • k dispozícií máš 100 hodín života. Začiatok môže byť napríklad na začiatku schodištia. Od dola až hore rozmiestnené rôzne udalosti s časom, koľko ktorá asi zaberá (škola – 15 hod., koncert kapely – 2 hod., spánok – 1 hod., rodina – 20 hod., …). Úlohou každého je prejsť celým schodišťom a použiť svojich 100 hodín tak ako chce, ale nesmie sa vrátiť. Takže keď si už raz vezme zo svojho času nejakú čiastku už sa to nedá prepisovať. Pointa je rozmýšľať na čo chce človek naozaj využívať čas, lebo sa môže stať že príliš veľa času strávi s vecami, ktoré pre neho vôbec nie sú podstatné, iba si v daný moment neuvedomuje, že toho času mu už veľa nezostáva na veci, ktoré sú pre neho podstatné. Na záver môže byť diskusia aj o tom, či sa rozhodovali na základe svojho života alebo podľa toho, čo si myslia, že je správne a či sa to zhoduje s tým, aký život žijú.
  • namiesto času si človek vyberá svoje dôležité hodnoty v živote. Na ceste je rozmiestnených asi 50 hodnôt v obálkach (jedlo, spánok, viera, rodina, vzdelanie, …) ale každý si môže zobrať iba 5. Tiež sa nesmie vracať. Pri tejto aktivite sa poukazuje na to, že v živote tiež stojíme pred ťažkými rozhodnutiami, či už ako využiť čas alebo aké hodnoty dominujú pri nejakých životných situáciach. Vždy máme možnosť rozhodnúť sa slobodne, ale sloboda by vždy mala stáť na pevných životných hodnotách, aby viedla ku skutočnému šťastiu. Zamyslite sa nad tým, či by si rozdielne vybrali, keby si mali vyberať podľa toho, ako to v skutočnosti je, alebo ako by chceli, aby to bolo.
 • Krajina čarodejnice – prechádzate krajinou čarodejnice, ktorá v nej žije sama a nenávidí nič živé. Všetko čo sa hýbe je živé a ona ľahko rozhoduje o živote. Každý má svoju sviečku, s ktorou sa pohybuje po tejto krajine, ktorá je jeho životom. Vždy keď čarodejnica zazrie akýkoľvek pohyb, dotyčnému sfúkne sviečku a už sa nesmie ani pohnúť. Môžu ho zachrániť ostatní spolupútnici, tým, že mu zapália sviečku od svojej. Takže najlepšie je keď táto aktivita je večer za tmy, osvetlíte sviečkami iba krajinu čarodejnice a plus každý má svoju vlastnú sviečku. Na tomto území umiestnite niekoľko kruhov, kam nemá čarodejnica dosah, takže ten, čo je v kruhu sa môže hýbať aj keď ho čarodejnica vidí. V kruhoch sú zamyslenia, otázky, na ktoré si píšu odpovede. V kruhu môže byť iba jeden/dvaja (podľa množstva zúčastnených). Čarodejnica sa celý čas prechádza pomaly po svojej krajine. čo všetko sa dá použiť:  Kto som? Kam smerujem? V čo verím? Aké sú moje životné ciele? Čo má pre mňa skutočnú cenu? Aké sú moje hodnoty podľa ktorých žijem? Žijem naozaj svoje hodnoty? Som zo svojím doterajším životom spokojný? Prečo som tu? Som slobodný? Čo pre mňa znamená rodina, priatelia, nepriatelia? Kto je pre mňa Boh? Žijem svoj život pre druhých alebo pre seba? Aký chcem byť a aký v skutočnosti som? Čo je zmyslom života? Za ktoré veci v mojom živote som vďačný? Som dobrým človekom? Pomôcky: efektná silná hudba (z mojich spomienok pre inšpiráciu https://www.youtube.com/watch?v=pFS4zYWxzNA), zaujímavé obrázky, citáty, reálne predmety týkajúce sa nejakej témy(zrkadlá:))
 • Som idolom? – vhodné použiť aj cez deň, na obyčajnú družinovku. Niekde vnútri alebo vonku rozmiestni životopisy nejakých inšpiratívnych ľudí (svätých, Ghándí, dalajláma, pápež, …), významných ľudí (Obama, Mária Terézia, Ľudovít XIV., Beethoven, Eistein, …), súčasné hviezdy (Katy Perry, Johny Depp, …), kontroverzné postavy (Hitler, Pilát, Tiso, …), neznámi ľudia, ktorí niečo výnimočné robili/robia. Najprv si každý prečíta čo najviac životopisov. Každý dostane papier, na ktorý si napíše svoj životopis, taký aký by chceli aby bol po ich smrti.  Zamyslenie – robíme veci, aby sme boli slávny alebo sme slávny, pretože robíme veci dobre?
 • Verím, že… – túto aktivitu si viete prispôsobiť podľa svojich potrieb, podľa toho, ako chcete mať túto aktivitu ladenú. Vymyslite niekoľko slov, ktoré sa dajú vyjadriť vo vete “Verím, že…slovo…”. Každý musí napísať vety, ktoré na neho platia s tým, že každá veta bude obsahovať slovíčko verím+vymyslené slovo. Napríklad “Verím+Boh -> Verím, že Boh ne/existuje.”  Inšpiráciu na slovíčka napr. Boh, život po smrti, ja, človek, Zem, vesmír, láska, (ak robíte aktivitu pre starších, super parťákov, môžete ísť do kontroverznejších tém- homosexualita, potraty,…). Aktivitu môžete ukončiť aj po tom, ako si každý napíše svoje vyjadrenia a nechá si ich pre seba.
  Ak chcete ísť viac do hĺbky, aktivita môže pokračovať do ďalších krokov. Môžete využiť aj online priestor na túto aktivitu a spísať svoje vyjadrenia do zdieľaného dokumentu. Ak chcete zostať v papierovej forme, píšte si všetko na papier. (Ak chcete zachovať anonymitu, zamiešajte všetky papieriky do jednej kopy, aby nebolo vidno ,koho je ktorý papierik). Následne rozložte papieriky tak, aby ich všetci videli. Ďalším krokom je, že každý osobne sa dopíše (napríklad len prvé písmenko zo svojho mena) k výrokom, s ktorými súhlasí. Môžete to aj v tomto kroku uzavrieť diskusiou alebo jednoducho nejako to uzavrieť (napríklad veľakrát sa vie stať, že aj keď akoby nevyznávame navonok niečo úplne rovnako, naše názory a pohľady sú veľmi podobné).
  Ak chcete ísť do diskusie, môže nasledovať krok, že niekto, kto s nejakým výrokom nesúhlasí, povie prečo s daným výrokom nesúhlasí. Následne je na majiteľovi výroku, aby sa obhájil. Do diskusie sa môžu zapojiť časom aj ostatní. Nejde o to, kto vyhrá a kto má pravdu (častokrát totiž pravda nie je ani na jednej strane), ale naučiť sa vyjadrovať svoj názor a vedieť ho obhájiť, no všetko nech prebieha v úcte a rešpekte voči druhému! 
  Ďalší variant ukončenia tejto aktivity je spísať si praktické kroky do života na základe svojich výrokov. Napríklad “Verím, že naša Zem je tu pre nás, aby sme sa z nej tešili a starali sa o ňu. Preto najbližší týždeň budem žiť zero waste.”
 • Hodnotný život – aktivitu nájdete v tomto dokumente (je skôr určená na tábor/chatu) 
  https://docs.google.com/document/d/1quL1FdRBZNwbIiWhlQfRaj9mzX5gTJKNgV1QowMvV-0/edit

Sociálny rozvoj

 • Naháňačka na spoluprácu – skupina naháňajúcich vs. skupina utekajúcich, ktorí sa majú šancu nejako navzájom oslobodzovať, napr. dotykom, preskočením, atď
 • Komunikačné schopnosti – pripravte si slová alebo slovné spojenia (alebo napríklad názvy filmov, slávnych osobností, miest, …), rozdeľte sa do dvojíc, vždy dvojica, ktorá je na ťahu si určí kto háda a kto predvádza. Za minútu musia uhádnuť čo najviac. Potom pokračuje ďalšia dvojica. Hrá sa viacero kôl. Jedno kolo trvá kým sa neminú všetky slová/slovné spojenia. V prvom kole sa vysvetľuje ústne (nesmie sa použiť základ slova samozrejme). V druhom kole sa opäť zamiešajú všetky papieriky a už sa môže iba ukazovať, nesmú sa používať ani žiadne zvuky ani predmety. V treťom kole sa používa na vysvetlenie iba jedno slovo, nesmie sa už ani ukazovať ani nijako radiť. Môžete si vyskúšať opäť všelijaké obmeny, vďaka ktorým sa naučíte, čím človek všetkým komunikuje – pri hovorení sa nemôžu používať slovesá, pri ukazovaní môžete používať iba mimiku alebo iba ruky (gestikulácia), hádajúci si zapchá uši a ten čo mu predvádza iba šepká (odčítanie z pier). Ak chceme zapojiť aj ďalší rozvoj, napíšte na papieriky city, pocity. Opäť si môžete podiskutovať, ako najčastejšie vyjadrujeme pocity, ako veľmi spraví, keď správne komunikujeme (používanie účinných slov, zapojenie gestiky a mimiky, ktoré podporia to, čo hovoríme) – sociálny rozvoj (komunikácia, spolupráca), citový rozvoj (vyjadrovanie, poznávanie citov).
 • Telefón textu – podávame si informácie ako pri klasickom detskom telefóne, ale na začiatku prvému prečítame text. On musí z toho textu čo najviac posunúť druhému a takto to ide až po posledného. Posledný nemusí povedať celý text,  musí však správne odpovedať na otázky týkajúce sa textu – komunikácia, práca s informáciami.
 • Ďalší variant telefónu – prvý si prečíta nejakú informáciu. Druhému ju však môže iba ukázať, druhý ju môže tretiemu iba nakresliť, tretí štvrtému opisuje, čo bolo na obrázku. Môžete si ešte nejaké takéto varianty vymyslieť a posledný už len zapisuje informácie. Rozostavte sa do veľkého kruhu, nech sa vždy ten čo dostal práve informáciu musel dostaviť k tomu ďalšiemu. Cieľom je za stanovený čas získať čo najviac informácií. Môže to hrať niekoľko tímov proti sebe.
 • Nájdite si informácie o významných ľuďoch, podľa ktorých sa nazývajú ulice v okolí vašej klubovne. Pripravte si zopár otázok, na ktoré budú vaši členovia hľadať odpoveď medzi ľuďmi na ulici formou ankety. Ich cieľom bude získať aj správnu odpoveď, ale aj sa opýtať čo najviac ľudí. Spolu si vyhodnoťte anketu – sociálny rozmer (komunikácia, vlastenectvo, občianstvo).
 • Máš šikovnú družinu a chceš pomôcť aj im aj sebe? nechaj ich zahrať sa na radcov. Za úlohu bude mať každý vymyslieť hru. Pred tým však napíš na papieriky rôzne podmienky, rozdelené na 3 skupiny – 1. materiál/pomôcky (nožnice, temperky, rebrík, kladivo, gitara, baterka, …), 2. typ hry (behačka, sedavá, dumavá, …) 3. cieľ hry(naučiť sa niečo nové, zoznamovačka, overenie si skautských zručností, …). Z každej si náhodne vylosujú jedno. Následne majú nejakých 15 minút, aby vymysleli hry pre vašu družinu so zapojením vecí, ktoré si vytiahli. Potom každý odprezentuje svoju hru a ktorá sa bude najviac všetkým páčiť, tú si hneď aj zahrajte – tvorivosť, samostatnosť, iniciatíva (charakter), sociálny rozmer (vedenie skupiny, tolerancia k druhým – dať priestor druhému k sebarealizácii).
 • Služba – vymysli typ služby, ktorý sa tvojej družine bude najviac pozdávať. Ak sú tvorivé typy, tak nech vymyslia program na vianočnú besiedku pre dôchodcov alebo nacvičia hudobné číslo do nemocnice, ak sú skôr zruční nech si vymyslia niečo čím by skrášlili okolie, spravte súťaž, kto dlhodobo splní nejaké stanovené body v službe (bude doma pomáhať, umývať riady, vysávať, upratovať v klubovni a jej okolie, dať si nejakú vlastnú službu – doučovať niekoho, starať sa o niekoho, starať sa o okolie svojho domu, …). Aspoň raz za dva mesiace dbaj na to, aby ste spravili niečo zo služby (sociálny rozvoj), no okrem toho môžeš pekne odsledovať charakter svojich členov, či sú skôr sociálne založení a dokážu byť na pomoci druhým nielen fyzicky, ale aj psychicky alebo práca s ľuďmi vôbec nie je pre nich a radšej natrú plot či opravia lavičky. Možno niekto práve vďaka službe zistí aké povolanie by ho bavilo.
 • Politický deň (program skôr na tábor pre všetkých) – vymyslite si tri alebo aj viac politických strán s ich programom (napr. jednu pravicovú, druhú ľavicovú a tretiu takú strednú a niektorú viac konzervatívnu/liberálnu). Vyberte spomedzi starších zastupiteľov týchto strán. Každá strana si vymyslí nejaký reálny program, ktorý sa bude hodiť ku popisu ich strany (napr. liberálna strana si dá do programu disko v plavkách). Všetci ostatní sú občania. Najlepšie je, keď každému vytvoríte nejakú úlohu (napr. si katolícky kňaz, si feministka, si robotník, …). Doobeda si musia politické strany ku sebe všelijakou propagáciou nabrať čo najviac voličov, pretože poobede sa odohrajú voľby. Politická strana, ktorá získa vo voľbách najviac hlasov poobede realizuje svoj program. Skúste sa inšpirovať čo najviac realitou (napr. že sa nejaký populista stane diktátorom po tom ako ho zvolia, …) – sociálny rozmer – občianstvo.
 • Skladanie origamov – dvojica má za úlohu poskladať origami. Iba jeden z dvojice však vidí návod a ten zase nesmie používať ruky.
 • Viazanie uzlov – dvojica dostane jednu uzlovačku. Každý chytí jednou rukou jeden koniec. Druhú ruku nesmie používať. Dvojica má za úlohu čo najrýchlejšie a najlepšie zaviazať základné alebo aj iné uzly – sociálny rozvoj + skautské zručnosti.
 • Ponorka – účastníci sa nachádzajú v ponorke, ktorá sa začala kaziť. Ich cieľom je dostať sa v zdraví až na hladinu, ktorá je ešte ale poriadne ďaleko (60 minút). Každé 2 minúty sa niečo pokazí a cieľom účastníkov je spolupracovať tak, aby stíhali všetky kaziace sa veci opravovať. Na ponorke sú 3 miestnosti, ktoré majú úroveň poškodenia od 1 do 10. Úroveň poškodenia sa znižuje tak, že tam príde účastník a počká tam vopred stanovený čas (povie číslo 1-6 koľko chce čakať minút, hodí si kockou, pokiaľ padlo <= tak znížil poškodenie, pokiaľ >, tak nezníži, ale aj tak čaká). Okrem úrovne poškodenia sa môže každé 2 minúty zablokovať vchod do miestnosti. Vtedy sú opravujúci uväznení a musia počkať, kým ich niekto z vonku oslobodí splnením špeciálnej úlohy. Posledná vec, čo sa môže stať je prasknutie trupu ponorky. To sa vyhlasuje dopredu a musí byť upravené špeciálnou zložitou úlohou pre viac ľudí, kým nastane. Aktivita je pre viacej ľudí, je potrebné mať dopredu vymyslené úlohy a čo sa stane v ktorej minúte. Téma sa dá ľubovoľne meniť (napr. silná búrka na tábore sfukuje stany).
 •  Atentát na prezidenta (aktivita na tímovú spoluprácu a dôveru v spoluhráčov)- odporúčaný počet hráčov je 6-10. Rozdeľte sa na 2 tímy. V každom tíme si rozdeľte tieto postavy- Prezident, Ochrankár, Ostreľovač, Obyčajný občan (podľa počtu hráčov počet “občanov” je flexibilný). Každá postava má špecifické vlastnosti+ v hre sú ďalšie karty, ktoré majú špeciálne efekty.
  Prezident- nesmie byť obratý o svoje karty (akoby prirodzene vlastní kartu “ochranný štít”, ktorú nezahadzuje)
  Ochrankár- môže sa v obrane “hodiť” pred prezidenta v prípade, že na prezidenta padol výstrel (automaticky však z hry vypadáva)
  Ostreľovač- ako jediný môže používať “ostrý náboj” (akoby vlastní kartu “výstrel”, ktorú nezahadzuje )
  Obyčajný občan- nemá žiadne špecifické vlastnosti
  Karty: 1. “Lupa”- môžeš sa niekoho spýtať, aká je postava (hrá sa vo svojom ťahu)
  2. “Krádež”- môžeš niekomu ukradnúť všetky karty, ktoré má na ruke (hrá sa vo svojom ťahu)
  3. “Ochranný štít”- ochrana voči akejkoľvek akcií, okrem streľby (hrá sa v ťahu protihráča)
  4. “Odstavenie ochrankára”- odstaví súperovho ochrankára na budúci ťah nášho tímu (ak by v ďalšom ťahu svojho tímu ich ostreľovač strieľal, ochrankár sa nemôže “hodiť” pred prezidenta (hrá sa vo svojom ťahu)
  5. “Odstavenie ostreľovača”- ostreľovač nesmie v nasledujúcom ťahu strieľať (hrá sa vo svojom ťahu)
  6. “Výstrel”- táto karta v skutočnosti neexistuje, ale môže sa ňou blafovať 
  Príprava na samotnú hru je veľmi dôležitá, pretože je to jediný čas, kedy sa tím môže dohodnúť na taktike. Počas tohto času si hráči rozdajú medzi seba karty (nemusíte používať reálne karty, ťahy si môžete zapisovať, kto kedy akú kartu použil a aby ste vedeli, ktoré karty máte na ruke). V hre je len týchto 6 kariet, ich počet sa neznásobuje. Počas hry v tíme už nesmú medzi sebou hráči komunikovať.
  Hra potom prebieha nasledovne. Tím, ktorý je na ťahu, vyberie hráča na ťah svojho tímu (mali by si poradie vopred určiť, aby nebol na ťahu stále ten istý človek). Ťah prebieha tak, že hráč zahrá niektorú z kariet  na protihráča. Jednoducho iba povie, ktorú kartu hrá na ktorého protihráča (meno, nie postava z hry). Po tomto odchádzajú títo dvaja hráči do súkromia. Dôležitou súčasťou hry je totiž, že je možné aj podvádzať. Protihráč sa môže rozhodnúť či hráčovi na ťahu verí alebo nie. V prípade, že protihráč povie verím, nič sa nedeje a ťah prebehne na základe karty, ktorú použil na neho hráč na ťahu. V prípade ak protihráč povie “neverím”, hráč na ťahu musí priznať či klamal alebo nie. V prípade, ak klamal, platí na neho akcia, ktorú zahral (ak by chcel získať karty od protihráča, karty odovzdáva protihráčovi, ak by niekto použil falošný výstrel a je odhalený, vypadáva z hry,.. ). Avšak v prípade ak neklamal, protihráč mu musí prezradiť svoju postavu. Tieto informácie si títo dvaja nechávajú pre seba. Jediné, čo vedia ostatní je, akú kartu kto zahral. 
  Hra končí, keď niekoho prezident je zastrelený. Vyhráva tím s preživším prezidentom
  (pravidlá si kľudne upravujte podľa potreby)

Tipy na aktivity na online družinovky

 • vymyslite si nejakú družinovú výzvu– za isté obdobie niečo nabehať, nacvičiť, +zdravšie sa stravovať a celkovo dbať na životný štýl(dostatok spánku, dostatok pohybu počas dňa, obmedziť počítač, mobilovanie), chodiť do prírody – telesný rozvoj
 • informačný súboj– rozdeľte sa na 2 až viac skupín. Každá skupina dostane nejaký článok, z ktorého si má za minútu čo najviac zapamätať (môžeš im poslať link na nejakú stránku alebo ako náročnejší variant si skupinka musí informácie na danú tému sama vyhľadať). Po minúte odložíte zdroj informácií a striedajú sa skupiny, každá povie nejakú info čo si zapamätala a takto sa striedajú až do kým jedna skupina nebude vedieť nič povedať. Môžete vyskúšať všelijaké varianty obtiažnosti(budú mať menej času a viac textu, v skupine budú iba dvaja,…) a hlavne vyberte si dobrú tému a aj takýmto spôsobom sa dajú naučiť nové veci. Napríklad články o rôznych náboženstvách (náboženská tolerancia– ako môžeme byť reálne tolerantný k niečomu o čom nič nevieme?) , články o zdravej výžive(telesný rozvoj), o ochrane prírody alebo nejakých prírodných zaujímavostiach Slovenska(sociálny rozvoj), o biológii človeka(telesný rozvoj),…. –intelektuálny rozvoj(rozširovanie vedomostí, práca s informáciami)
 • vedomostný kvíz– sprav si tabuľku s témami (môžete využiť zdieľanie obrazovky) a priprav si otázky z daných tém od najľahších po tie ťažšie. Jedno políčko tabuľky zodpovedá jednej otázke, ak si to políčko niekto vyberie, automaticky sa “minie”. Hra sa skončí, keď sa minú všetky políčka a vyhráva hráč/skupinka s najväčším počtom bodov. Súťažiť sa môže buď po skupinkách alebo ako jednotlivci. Ten kto je na rade si z tabuľky vyberie tému a z nej otázku za nejaký počet bodov (za najnáročnejšie otázky je najviac bodov), na zodpovedanie otázky má 30 sekúnd, za správnu odpoveď získa daný počet bodov. Ak však nevie odpoveď alebo odpovie nesprávne môžu odpovedať aj ostatní. Kto odpovie správne získava body za koľko bola tá otázka. Vyber si zaujímavé témy a zahraj sa na moderátora, nejako to oživ, nech to nie je iba suchý kvíz, ale nech sa naozaj naučia nové informácie a pri tom aj zabavia. Je to tiež super spôsob ako si zopakovať napríklad informácie z nováčika  – intelektuálny rozvoj, sociálny(spolupráca v skupinke)
 • Kreativita duše– Každý si pripraví papier (A4) a svoje obľúbené kresliace pomôcky. Na začiatku si všetci zatvoria oči. Buď pomocou hudby alebo prečítaním nejakého textu zaveď svojich členov do hĺbky ich duše. Nechaj čas nech sa tam každý poriadne “poprechádza”. Keď už budú poprechádzaní, dajú svoje dojmy na papier. Kľudne im môžeš nechať pustenú hudbu, ak aj nie, skúste sa počas toho nebaviť, až keď budú mať všetci svoje dielo hotové. Bolo by fajn sa následne o ich dielach pobaviť. Napríklad podľa použitých farieb môžeš vycítiť, či je tvoj člen skôr taký jemný typ alebo práve naopak energický, či je skôr pozitívnejší alebo negatívnejší. Takisto sa môžete porozprávať o vyjdarovaní nejakých vnútorných pocitov cez umenie, či sa radšej vyjadria na rovinu alebo svoje city držia v sebe a pomáha im práve vyjadriť sa nejako umelecky- tvorivosť(intelekt), charakter(vyjadrenie svojej identity, postoju k životu), citový rozvoj(vyjadrenie citov)
 • Precvičenie komunikačných schopností– každý si pripraví cca 20 papierikov, na ktoré napíše rôzne veci (predmety, filmy, známe osobnosti, zvieratá,…), môžete si určiť spoločnú tému alebo to môže byť naozaj hocičo. Vytvorte dvojice. Vždy, keď je dvojica na ťahu určí si jedného, kto háda. Nastaví sa minúta času. Úlohou druhého je náhodne si vytiahnuť zo svojich pripravených papierikov a druhému z dvojice slovne vysvetľuje o čo ide. Ak sa to druhému parťákovi podarí, ten, čo vysvetľuje si ťahá ďalší papierik. Ich cieľom je za minútu uhádnuť, čo najviac papierikov. Po minúte ide ďalšia dvojica. Keď sa všetky dvojice prestriedajú, hráči vo dvojici si vymenia role. Hru môžete ukončiť aj po týchto dvoch kolách a vyhráva dvojica, ktorá uhádla do kopy najviac papierikov. Ak sa chcete zabaviť ďalej môže ďalšie kolo nasledovať vo forme ukazovania alebo variant skvelo využiteľná v online priestore- ten, čo ťahá papieriky si vypne mikrofón (ale potrebuje zapnutú kameru) a môže povedať rovno dané slovíčko a ten čo háda sa mu snaží odčítať z pier. Ak chceme zapojiť aj ďalší rozvoj, napíšte na papieriky city, pocity. Opäť si môžete podiskutovať, ako najčastejšie vyjadrujeme pocity, ako veľa spraví, keď správne komunikujeme(používanie účinných slov, zapojenie gestiky a mimiky, ktoré podporia to, čo hovoríme)- sociálny rozvoj(komunikácia, spolupráca), citový rozvoj(vyjadrovanie, poznávanie citov)
 • Ako ma vidia ostatní?– napíš si čo najväčší zoznam rôznych vlastností. Každý člen si napíše na papier mená členov. Pomaly prečítaj všetky vlastnosti. Úlohou každého je priraďovať tieto vlastnosti k ostatným členom družiny, podľa toho ako si myslí pre koho je daná vlastnosť najviac výstižná. Následne si každý odprezentuje, aké vlastnosti komu pridelil. Môže nasledovať diskusia o tom, ktoré vlastnosti sú podľa nich dobré a chcú ich rozvíjať a ktoré naopak by nechceli a chcú na sebe pracovať, aby ich nejako obmedzili. !Aktivita je lepšia pre staršie družiny, vyber vlastnosti, ktoré nikoho neurazia alebo ak si myslíš, že to tvoja družina zvládne, neboj sa ísť aj viac do hĺbky- charakter, sociálny rozvoj
 • Dražba vlastností– spíš si čo najviac pozitívnych vlastností. Následne sa budú dražiť- vyberieš jednu vlastnosť, následne si každý musí rozmyslieť, či je to vlastnosť, ktorá mu chýba a naozaj by ju chcel. Tí, čo sa prihlásia do dražby musia argumentovať, prečo danú vlastnosť naozaj potrebujú. Ty a ostatní nezaradení potom vyhodnocujú, kto danú vlastnosť získava (kto ju najviac potrebuje)- charakter
 • Spoznávanie výživových hodnôt potravín– zisti si dopredu aké výživové hodnoty obsahujú bežné potraviny v domácnosti. Aktivita spočíva v tom, že ty zadáš jednu hodnotu (napr. železo, minerály, bielkoviny,…) a úlohou každého je do pol minúty/minúty priniesť jednu potravinu, ktorú majú doma a myslia si, že obsahuje danú hodnotu. Za dané kolo získa bod každý, kto stihol priniesť správnu potravinu. Vyhráva ten, čo nazbiera takto najviac bodov  – telesný
 • Rozprávanie na témuTáto aktivita trochu preverí aj vaše herecké a improvizačné schopnosti. Vymyslite úplne hocijaké témy(lesné zvieratá, vynález padáku, nejaký šport, média, hudba baroka,…). Tomu, kto je na rade náhodne vyber tému a musí o nej 1 minútu plynule rozprávať. Nejde o to, či hovorí pravdivé fakty, ale treba naozaj súvislo hovoriť. Čas na prípravu nie je žiadny(môže byť tak 10 sekúnd na rozdýchanie a psychickú prípravu…). Prípadne jednoduchšia verzia – téma sa losuje, keď predchádzajúci rečník začína svoj prejav- intelektuálny, sociálny
 • Skladanie slov zo slovného spojeniaKrátka aktivitka na rozcvičenie slovnej zásoby. Vymysli nejaké slovné spojenie a následne každý vymýšľa čo najviac rôznych slov, ktoré sa dajú poskladať z písmen slovného spojenia. Môžu sa používať písmená len v takom tvare, v akom sú v tom slovnom spojení. Kto bude mať po 10 minútach najviac slov, vyhráva- intelektálny
 • Človeče“- priprav si nejaký hrací plán, stačí jednoduchou niekoľko políčok, ktoré pôjdu od štartu do cieľa. Vyznač si políčka rôznymi farbami. Jedny budú znamenať nejakú úlohu, ďalšie “stojíš na mieste”, ďalšie “posúvaš sa o 2 políčka do zadu”,… ostatné sú normálne. Vymysli si rôzne úlohy, kľudne sa môžeš zamerať na niečo skautské (zaviaz uzol, odpovedz na otázku z histórie,…) alebo to môžu byť fyzické úlohy (sprav 5 drepov) alebo nejaké srandičky (zaspievaj pesničku,..). Každý hrá sám za seba. Panáčikov a celý plánik máš len ty, ale kocku má každý hráč vlastnú a sám si hádže, ty následne posúvaš panáčikov. Ak niekto stúpil na políčko s úlohou, musí ju splniť, ak sa mu to nepodarí vracia sa o 2 políčka do zadu, ak sa mu to podarí, posúva sa o 2 dopredu. Kto je prvý v cieli vyhráva.- intelektuálny, fyzický
 • Rozlúčková rečnie je to len taká obyčajná rozlúčková reč. Je to pohrebná rozlúčková reč. Samozrejme fiktívna. Predstavte si, že máte za sebou celý život a je na čase sa rozlúčiť. Čo by ste chceli, aby o vás hovorili druhí po vašej smrti? Ako chcete aby na vás spomínali? Kľudne si vyhraďte dostatok času, nechajte si kľud a úlohou každého je napísať si vlastnú rozlúčkovú reč na svoj pohreb. Je to prudko súkromná vec, pokiaľ sa na tom nedohodnete, nečítajte si to navzájom. Keď si každý napíše túto reč, vyznačí si v texte jednu najdôležitejšiu vec, ktorú by chcel zanechať po sebe za každých okolností. Môžte si každý na základe toho stanoviť nejakú osobný cieľ aspoň na najbližšie obdobie. !AKTIVITA OD 15+!- charakter, duchovný rozmer mierne

Drobničky, srandičky

 • Okrem skvelých aktivít si môžete družinovku ozvláštniť aj ďalšími aspektmi a to napríklad zmenou miesta. Dajte za úlohu každému si pred družinovkou vymyslieť nové miesto, z ktorého ešte s nikým nevolal. Kto bude na najoriginálnejšom mieste, vyhráva (u nás niektorí volali z pod kuchynského stola, zo záhrady, či zo skrine,…:)
 • Ako sa máš? – Aktivitka na úvod, vyskúšanie mikrofónov, osvieženie si, kto je všetko v mojej družine 😛 Každý má 1 minútu na to, aby porozprával ako sa má alebo čo zažil v poslednej dobe. Nesmie však používať “trestné slovíčka”- napr. proste, akože, ehm, hmm, äää, vlastne, takže,…. Môžte si určiť víťaza na záver, ktorému sa najviac darilo sa vyhnúť trestným slovíčkam
 • Na rozhýbanie– každý vymyslí nejaký cvik alebo nejakú srandu, čo musia hneď všetci spraviť
 • Súboj dvojíc– stačí vymyslieť niekoľko úloh, ktoré sa dajú plniť vo dvojici. Na záver sa spočítajú body z jednotlivých úloh a vyhráva dvojica s najväčším počtom bodov do kopy. Príklady úloh: – priniesť čo najviac vecí na nejaké písmeno za 1 minútu (dvojica sa môže aj dohadovať alebo ak prinesú obaja ten istý predmet, ráta sa im to za 1 bod)
  – spísať čo najviac slovenských dedín, miest na nejaké písmeno za 2 minúty (my sme si spolu písali cez chat)
  – zhodnúť sa na jednom slove k danej téme (asociácie na danú tému)- napr. Téma znie zvieratá, čas na rozmyslenie nie je žiadny, odštartuj a v tom všetci musia povedať na raz nejaké zviera. Ak sa dvojica zhodne a povie rovnaké zviera, získa bod. Témy môžu byť- oblečenie, zelenina, kniha, tábor, skauting, zmrzlina,…
  – vymyslieť niečo, čo si myslíme, že iní nevedia a aj to predvedieme (napr. Stojku, zaspievať Medveďku daj labku,…)
 • Na koho to padne?– Každý si vymyslí nejakú splniteľnú úlohu. Okrem toho si každý vezme kocku. Kto je na ťahu určí niekoho iného komu dáva úlohu, ktorú vymyslel. Ten si však ako záchranu môže hodiť kockou. Ak hodí párne číslo, úlohu musí hneď splniť ten, čo ju vymýšľal. Ak hodí nepárne, úlohu musí splniť ten, komu bola zadaná
 • Príbeh- každý si prinesie nejakú knižku (môže byť taká, čo práve čítajú, aby ste sa aj dozvedeli niečo o sebe). Spravte si sharovaný dokument, kde budete písať váš nový príbeh. Určte si poradie, v ktorom pôjdete celý čas. Každý kto je na rade, otvorí náhodne svoju knižku a prečíta náhodnú vetu. Tá sa celá zapíše do príbehu. Ide ďalší a urobí to isté. Je na vás aký dlhý príbeh si utvoríte… určite vám vyjde niečo zmysluplné… ako nám… https://docs.google.com/
 • Dabing- jeden si vypne mikrofón (a zapne kameru) a začne rozprávať nejakú storku (najlepšie niečo, čo sa mu naozaj prihodilo). Vopred sa dohodne, kto ho bude dabovať. On sa musí snažiť čo najvernejšie nadabovať človeka s vypnutým mikrofónom

V prípade nejasností pri nejakej hre alebo ak zúfalo zháňate inšpiráciu, nebojte sa ma kontaktovať mailom- fany@bizonvitazi.sk