Záhada Valéra Chmela – uloha2 skautská verzia

V deň, keď nič netušiaci Valérko nastupoval do štvrtej triedy, vypukla druhá svetová vojna. Počas vojnových rokov vyrástol a začal vnímať čo sa okolo neho deje. Už to nebol ten bezstarostný chalan behajúci po lesoch. Koniec vojny sa blížil a Bratislava bola bombardovaná. V meste nebolo veľmi bezpečno, pomerne často sa bolo treba za zvuku […]

Záhada Valéra Chmela uloha1 rangerská verzia

Povráva sa, že Váler. Chmel. Sa narodil? V lesoch pri krásnej, zalesnenej, Devínskej, Kobyle? Jeho otec bol tunajší. Lesník, a jeho mama pracovala v neďalekej lekárni, svoje detstvo strávil obklopený. Prírodou? Celé dni sa hrával. So svojimi, staršími súrodencami. A tieto lesy poznal. Ako svoju dlaň? Do dedín na okolí, sa dostal len zriedka. Keď […]

Záhada Valéra Chmela uloha1 skautská verzia

Povráva sa, že Váler. Chmel. Sa narodil? V lesoch pri krásnej, zalesnenej, Devínskej, Kobyle? Jeho otec bol tunajší. Lesník, a jeho mama pracovala v neďalekej lekárni, svoje detstvo strávil obklopený. Prírodou? Celé dni sa hrával. So svojimi, staršími súrodencami. A tieto lesy poznal. Ako svoju dlaň? Do dedín na okolí, sa dostal len zriedka. Keď […]

Záhada Valéra Chmela

Pri výročí 25. roku fungovania nášho zboru sa vydáme po stopách tohoto legendárneho skauta.  Dvadsiateho piateho každého mesiaca bude zverejnená jedna úloha, pri jej plnení sa dozviete niečo viac zo života Valéra Chmela a môžete za ňu získať “Bizóny”. Na plnenie úlohy máte dva mesiace, avšak niektoré úlohy budú časovo ohraničené. Všetko bude vždy upresnené […]