Výstava radosti

Kultúrno-spoločenská akcia pre rangerov a roverov.