Prichádza PRP!

Nová ponuka osobného napredovania pre Bizónov v rangerskom veku

Milé skautky, milí skauti 

Ak ste v rangerskom veku a zaujímate sa o osobné napredovanie,

s radosťou vás pozývame na prvé stretnutie, kde vám predstavíme PRP!

Kedy? v utorok, 30.03.2021 o 18tej

Kde? Discord, ONLINE Kamel (zborový server)

Vaši rangeri

Marian Plaštiak

Marian Plaštiak

Covid-19

Pozastavenie prezenčnej činnosti

V aktuálnej situácií je naša činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.