Záhada Valéra Chmela – úloha9 skautska/rangersko/roverska verzia

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bola činnosť skautov zakázaná. Prenasledovaní boli všetci skautskí vodcovia, ktorí nechceli spolupracovať s komunistickým režimom. Valér tiež odmietol spoluprácu a neprestal robiť skauting v lesoch Devínskej Kobyly. Deti, ktoré sem chodili, boli veselých myslí, boli odvážne a veľmi všímavé. Po pár rokoch už poznali v miestnych lesoch každý kameň, vždy si všimli, čo sa zmenilo alebo pribudlo v lese od poslednej družinovky. Bolo to vďaka hrám ktoré pre nich brat Bizón robil. Pomocou nich skautov učil, aby boli vnímaví k svojmu okoliu, ale aj ku sebe navzájom. Ich najobľúbenejšia hra bola schovávačka. 

Preto aj my v tejto úlohe budeme hľadať bizóny. Táto úloha bude splniteľná len na tábore. Vaším cieľom bude nazbierať aspoň polovicu zo všetkých bizónov ktoré budú poschovávané po táborisku. Bizóny sa budú obmieňať a budú meniť miesta. Šancu získať body budete mať aj keď prídete na tábor čo i len na týždeň. 

Ako získať bizóna?  Treba ho nájsť, potom splniť jednoduchú úlohu, ktorá bude na ňom napísaná. Dôkaz o splnení úlohy, spolu s číslom bizóna, treba poslať tajnou poštou na adresu  “celozborovahra@tajnaposta.bizonvitazi.sk” 

Všetky ďalšie info dostanete na tábore.

Gabriel Kožuch

Gabriel Kožuch