Zmeny vo vedení zboru

So začiatkom nového školského roka prichádzajú aj zmeny na niektorých vedúcich pozíciách v našom zbore. Radi by sme sa stručne predstavili.

Od Krempa som prevzal žezlo zborového vedúceho ja – Marian Plaštiak – Rengén. Som členom bratislavskej oblastnej rady a podieľam sa na vzdelávaní družinových radcov v oblasti. V zbore som posiaľ viedol rangerov (stredoškolákov).

Mojimi zástupcami sa stali sestra Sabina Kissová – WaSabi a brat Matúš Malych – Toffifee. WaSabi sa taktiež podieľa na vzdelávaní budúcich radcov a v minulom roku bola táborovou vedúcou. Okrem toho aktívne vedie družinu skautiek. Toffifee je aktívny na zborovej aj oddielovej úrovni, najmä v organizačných a IT záležitostiach. Okrem toho bude správcom klubovne Kamel.

Novým zborovým hospodárom bude brat Samuel Dokupil – Bedlák. Ten niekoľko rokov spravoval táborové financie a tento rok bol táborovým vedúcim. Je aktívny v zbore i oddiele.

Členmi zborovej rady sa taktiež stávajú Žofia Zavarská – Žofka a Marek Vidošovič – Ubuntu. Aj Žofka sa podieľa na vzdelávaní radcov v oblasti, spolu s Bedlákom bola táborovou vedúcou a taktiež je zástupkyňou vedúcej 12. oddielu Igu Haveku. Ubuntu bol trikrát táborovým vedúcim a celkovo je v zbore aktívny. Od 1. septembra sa taktiež stáva oddielovým vedúcim 18. oddielu Roveri.

Ostatné oddiely zostávajú bezo zmeny.

Radi by sme sa poďakovali za dôveru počas zborových volieb a budeme sa usilovať posúvať náš zbor ďalej vpred.

Držte nám v tom palce!

súčasná zborová rada (bez zástupcov zborového, ktorí boli zvolení až po fotení)
Marian Plaštiak

Marian Plaštiak