1. týždeň

O aký vrch sa jedná?

Indícia č. 1

„Z tohto vrchu sa nám naskytne výhľad na všetky svetové strany s výnimkou juhu, na západnú časť hrebeňa Nízkych Tatier od Prašivej až po Ďumbier, za dobrej viditeľnosti možno zazrieť až Kráľovu hoľu a cez nízkotatranský hrebeň aj najvyššie štíty Vysokých Tatier. Smerom na západ a severozápad dominujú pohľadu vrcholy Veľkej Fatry, Kremnických vrchov a Vtáčnika, na východ zasa rudohorské diaľavy.“

Indícia č. 2

„Tento vrch sa nachádza v najsevernejšom výbežku CHKO pohoria, ktoré má charakter mohutného kruhovitého masívu, keďže ide o silne erodovaný stratovulkán. Najvyšší vrch tohto pohoria nesie rovnaký názov ako pohorie samotné.“

Indícia č. 3

Prvý týždeň je rozbiehací, preto informácie k uhádnutej lokalite budú zverejnené až nabudúce. Zatiaľ si môžte spolu s blízkymi zaspomínať pri plnení úlohy.

Úloha

Spýtaj sa svojich starých rodičov (alebo rodičov alebo iných starších známych) ako žili keď boli približne v tvojom veku. Vyber nejakú príhodu alebo inú zaujímavosť a pár vetami ju opíš.

Môže to byť napríklad niečo zo života za čias komunizmu, skúsenosti z vojenskej služby, alebo ako prežívali revolúciu.

Apelka

Apelka

Covid-19

Pozastavenie prezenčnej činnosti

V aktuálnej situácií je naša činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.