Galéria úloh

Úloha č. 1

Spýtaj sa svojich starých rodičov (alebo rodičov alebo iných starších známych) ako žili keď boli približne v tvojom veku. Vyber nejakú príhodu alebo inú zaujímavosť a pár vetami ju opíš.
Môže to byť napríklad niečo zo života za čias komunizmu, skúsenosti z vojenskej služby, alebo ako prežívali revolúciu.

Vaše odpovede:
“Moja mamina Často spomína príhodu z jej prvého skautského tábora počas obdobia Pražskej jari, keď mali za úlohu vziať si so sebou pevné lanko. Môj starký dal mamine len taký nejaký motúz čo našiel doma, že však na čo treba nejaké špeciálne pevné lanko?? Moja mama to čoskoro pochopila, keď zistila, že postele sú celty priviazané k stenám stanu…a tak sa maminým každodenným rituálom stalo viazanie postele, pretože jej lanko od otca nestačilo a každú noc sa roztrhalo :D”
– Fany

“Moja starká na jar roku 1944 zmaturovala v dievčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici. Chcela ísť síce na vysokú, no kvôli vojne, ktorá vtedy vrcholila bola nútená tieto plány odložiť a podarilo sa jej zamestnať v banke. Počas príprav na SNP sa okrem iného práve do BB rôznymi machináciami presúvala hotovosť, aby boli zdroje dostupné pre partizánov. Keď v októbri 1944 Nemci obsadili BB a potlačili SNP nasťahovali mnohým do domu nemeckých vojakov a pohlavárov. Starká bývala s mamou a starou mamou a mali veľké šťastie, lebo k nim ubytovali nemeckého dôstojníka- doktora. Samému mu bolo ľúto čo jeho národ robí a je možné, že starkej zachránil život. V tom čase totiž bolo treba ísť kopať zákopy a gardisti chodili verbovať všetkých fyzicky zdatných. Nemecký doktor starkej chytro obviazal nohu a nakázal jej ležať v posteli. Keď prišli gardisti povedal, že starká ísť kopať nemôže a poslal ich preč. Na zákopy boli robené nálety a mnohí pri ich kopaní zahynuli. V marci 1945 oslobodzovali Banskú Bystricu. Front sa blížil čo znamenalo nebezpečie a hrôzu, najprv prešla horda nemeckých frontových vojakov, a potom sa blížili Sovieti. Starkú v tom čase na asi týždeň ukryli aj s jej kamarátkou (rovesníčkou) v stodole, odkiaľ nemohli vyjsť kvôli nebezpečiu a asi raz za deň im doniesli nejaké jedlo. Keď skončila vojna, starká sa hneď prihlásila na vysokú školu a napriek tomu, že sa ju šéf banke snažil presvedčiť, aby šla študovať ekonómiu (práca v banke ju však ukrutne nebavila) v septembri 1945 nastúpila na Prírodovedeckú fakultu v Bratislave, kde študovala matematiku a fyziku a neskôr sa tam spoznala so starým otcom.”
– Fofo

“Keď bol môj otec v mojom veku, tak ma akurát s maminou čakali. Doma mali už riadnu trmu-vrmu, lebo tam boli ďalší traja nespratníci. Dedo sa v tom roku ženil (druhýkrát, lebo prvá žena mu zomrela) a druhý dedo kupoval záhradu pri Seredi, kde sme neskôr strávili celé detstvo – prázdninové. No a keď mali moji dedovia toľko rokov ako mám teraz, tak tiež akurát zakladali rodiny – teda buď čakali dieťa, alebo mali čerstvo malé bábätko. V tomto veku sa nič také “výnimočné” nedeje (teda rodina je výnimočnosť, ale chýba šou), ale robí sa kus roboty v rodine. Keď mi raz deti odídu z domu, šou začne opäť 🙂 “
– Ultrazvuk

Úloha č. 2

Jeden z možných, síce nepoužívaných spôsobov ako určiť stred územia, je nájsť jeho ťažisko. Nakreslite si na papier podľa pamäti obrys Slovenskej republiky a vystrihnite ho. Nájdite ťažisko vašej Slovenskej republiky za pomoci ceruzky, prstu, špendlíka alebo čohokoľvek užitočného čo máte po ruke. Následne skúste určiť podľa mapy, kde leží váš stred Slovenska. Do vášho výstrižku zaznačte a zapíšte váš stred. Mapku vyfoťte a zašlite ako odpoveď.

Vaše odpovede:

Úloha č. 3

Do dvoch sklenených pohárov nalejte vodu a pridajte soľ a miešajte až kým sa soľ neprestane rozpúšťat. Medzi poháre umiestnite tanierik. Zoberte špagátik ( asi 30 cm), ohnite ho v strede a konce ponorte do pohárov tak aby stred smeroval k tanieriku. Povrázok nasiakne slanú vodu a v na najnižšie položenom mieste-strede bude slaná voda kvapkať na tanierik. Po pár dňoch sa na povrázku utvorí malý slaný stalaktit. Odfoťte a pošlite nám fotku.

Vaše odpovede:

Úloha č. 4

Vymyslite pútavý zbojnícky pokrik. Využite v ňom aspoň 3 slová zo zbojníckej terminológie. Text nám pošlite.

Vaše odpovede:
“Máme naše budzogáne, nebudeme platiť dane. Harman, ten to vybavil, hádam pánov nezabil. Vy nebudete vedúci, vy – obyčajný hajdúci.”
– Líška

Úloha č. 5

Zisti niečo o nejakom kostole v tvojej blízkosti (prípadne o nejakom čo si v minulosti navštívil). Skús zistiť napríklad kedy bol postavený, komu je zasvätený, v akom slohu je postavený, ktoré jeho časti sú pôvodné? Viaže sa k nemu nejaká legenda? Niečo zaujímavé nám o ňom napíš.

Vaše odpovde:
“Kaplnka sv. Rozálie. Bola postavená v rokoch 1680–1682 v barokovom štýle. Postaviť ju dalo mesto Bratislava ako pamiatku na morovú epidémiu. Na jej výstavbu sa vyzbierali vtedajší mešťania. 4.9 – na meniny Rozálie sa ku kaplnke konali púte, dnes sa tam v tento deň konajú hody a slávnostná omša. Zo štyroch oltárov zostal už iba jeden, zasvätený taktiež sv. Rozálii. Kaplnku v 18. a 19. storočí niekoľko krát opravili, ale pôvodná stavba sa tým nezmenila. Ďalšie úpravy sa konali po dvoch svetových vojnách, ale hlavný vstupný kamenný portál s plastickou profiláciou zostal nezmenený.”
Líška

“Neviem, či si úplne predstavujete splnenie úlohy takto, ale podľa mňa je celkom zaujímave, že posledný kostol, ktorý som navštívila a zároveň najbližší v mojom okolí je teda náš dlhodielsky kostol Narodenia Panny Márie, je tak starý ako ja (alebo ja som stará ako kostol??) 😀 Krátko pred tým ako bol kostol postavený, sa začalo s výstavbou sídliska a teda dlháče v tom čase bolo nové sídlisko, plné mladých rodín s malými deťmi. Jediný kostol ktorý bol široko ďaleko bol malý kostolík sv. Michala na Molecke. Z iniciatívy pár mladých rodín sa začali slúžiť omše na chodbe v škole a tak sa započalo spoločenstvo na dlháčoch, ktoré sa dnes rozrástlo do farnosti a mnoho rodín sa pozná práve ešte z tých čias, kedy chodili s malými deťmi na tieto detské omše do školy (napríklad aj naši s Rosinovcami, Hraškovcami,…) a dnes už sú to pomaly babkovci a dedkovci 😀 no a vtedy teda vznikla myšlienka postaviť kostol, ktorý dokončili v roku 1995 a v tom roku ho aj vysvätili. A od vtedy máme teda kam aj chodiť na dlháčoch na omše 🙂 Ešte teda také malé pikošky…matne si pamätám ako vyzeral kostol ešte na začiatku, mal drevený oltár, kazateľnicu a viem, že nad bohostánkom bol obraz Panny Márie. A naši naň vždy spomínajú, že to bol hrozný obraz, že Panna Mária tam bola taká nejaká zostarnutá 😀 dnes je na mieste tohto obrazu veľký kríž a podľa mňa je najkrajší, aký som kde v kostole videla 🙂 “
– Fany

“Kostol Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi je pôvodne renesančná stavba postavená okolo roku 1580 prvou generáciou chorvátskych kolonistov v Devínskej Novej Vsi. Holubica znázorňujúca Ducha Svätého sa nachádza aj v erbe mestskej časti. Patrónkou farnosti je ale od roku 1713 svätá Barbora.”
– Cyrko

“Kostol duch svätého Je za svätený duchu svätému. Je to renesančný jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym
uzáverom presbytéria s predstavanou masívnou štvorhrannou vežou. Je postavený okolo roku 1580. Na západnej strane je vstavaný chór z konca 19. storočia, zaklenutý pruskými klenbami. V roku 1963 bol zapísaný do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.”
– Ježko

Úloha č. 7

Ako by asi vyzeral Šašov hrad podľa vašich predstáv? Nakreslite ho a nákres naskenujte alebo odfoťte. Fantázii sa medze nekladú!

Vaše odpovede:

Úloha č.8

Postavte si tiež drevenú stavbu bez použitia klincov, lepidla či inej spevňujúcej pomôcky. Na výrobu môžete použiť zápalky, špáratká, vetvičky či iné drevené paličky. Postaviť môžete napríklad domček či kostolík.

Vaše odpovede:

Úloha č. 9

Nájdite nejakú maďarskú hádanku a pošlite nám ju – bez odpovede a samozrejme v maďarčine.

Vaše odpovede:

“Miben különbözik a krokodilus?”
-Cyrko

“Talán száz éves korom óta voltam
gyanús lény –
nem lesz másképp –
és a hegyekből jöttem.
Az emberek félnek mondani:
“Bűnös, ártatlan!”
csak a gyanú jele
megvertek.
Feszült-e még a puzzle?
Nos – én vagyok: egy bizonyos növény.”
-Alka

“Ismerni egy ember nevét, akinek szelíd keze van?”
– Ježko

“Három nővér fut egymás után,
kezet fognak; először mindenkivel
növekszik lépésről lépésre, az utolsó növekszik,
és a középső mindig ugyanaz marad”
– Jak

Apelka

Apelka

Covid-19

Pozastavenie prezenčnej činnosti

V aktuálnej situácií je naša činnosť pozastavená až do odvolania, avšak počas trvania „korontény“ naše odhodlanie neopadá a #skautujemedoma.